Grenaa Forbrænding – Kontakt os nu

Grenaa Forbrænding A/S
Kalorievej 9
8500 Grenaa
CVR: 32 65 11 94

Tlf: 87 58 10 70

E-mails:

Administration: info@grenaavarme.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag 07.00-15.00
Fredag 07.00-14.00

Fakturering og betaling

Faktura: info@grenaavarme.dk
Bank: 7320-0001258248

Skriv til os nu

Medarbejdere

Ehlers Brodersen
eb@grenaavarme.dk
Driftsleder
Arne Andersen
aa@grenaavarme.dk
Driftsassistent
John Petersen
jp@grenaavarme.dk
Specialarbejder
Solveig Nielsen
Afventer
Rengøring
Gert Molbech
gm@grenaavarme.dk
Kedelpasser
Henrik Thomsen
ht@grenaavarme.dk
Kedelpasser
Birger Ejlersen
be@grenaavarme.dk
Kedelpasser
Torsten Laursen
tl@grenaavarme.dk
Kedelpasser
Grenaa Forbrænding

Om Grenaa Forbrænding

Grenaa Forbrænding modtager årligt ca. 22.500 tons affald, fordelt på 65% dagrenovation og 35% småt brændbart industriaffald. Specielle typer af affald som kemikalie- og olieaffald, sygehusaffald og batterier, skal på særlige anlæg og modtages derfor ikke på forbrændingen. Til håndtering af disse typer affald er der opsat helt specielle indsamlings og bortskaffelsessystemer.
Grenaa Forbrændings samlede årlige varmemængde er ca. 51.500 MW/h, hvilket svarer til ca. 5.200 ton let fyrringsolie. På en gennemsnitlig hverdag modtages og forbrændes der op til 2,5 ton i timen

Svarende til en samlet varmemængde på 6.0 – 6.5 MW/h. Hvis det skal omregnes til en mere håndgribelig størrelse, vil det sige at der hver tredje time produceres en varmemængde svarende til et hel års fjernvarmeforbrug i et almindeligt parcelhus.

Vi videresælger vores varme

Den store mægnde varme der produceres på Grenaa Forbrændingsanlæg videresælges til Grenaa Kraftvarmeværk, der via vekslere udnytter varmemængden til at opvarme vand der efterfølgende er med til at producere damp og elektricitet.

Fortroligt papirer

Ønsker du at komme af med fortrolige papirer, kan du selv sikre dig, at de ikke kommer i forkerte hænder. Læg papirerne i de særlige EKSTRASÆKKE, som sælges for 20 kr. pr. stk. hos en række forhandlere på Djursland.

Kør selv sækkene til Grenaa Forbrænding, Kalorievej 9, 8500 Grenaa, og kontakt personalet. Så får du lejlighed til selv at læsse sækkene ned i forbrændingsanlæggets silo.

Du kan også lave en aftale med en privat vognmand om at aflevere fortrolige papirer. Reno Djurs kan henvise til vognmænd, som leverer ydelsen.

Miljø certificering

Virksomheden overholder den danske miljølovgivning og har derudover etableret procedurer, der sikrer et løbende overblik over virksomhedens miljøforhold og således at der straks kan tages hånd om kontaterede uregelmæssigheder.

Vi forbrænder op til 2,5 ton i timen
Affaldssilo

Historie

Grenaa Forbrænding har leveret varme til Grenaas borgere siden 1981, hvor affaldsovnen for første gang blev taget i brug. Forbrændingsanlægget blev oprindeligt etableret med to formål. Dels at bortskaffe affald fra den daværende Grenaa Kommune og dels at producere fjernvarme, der ellers tidligere udelukkende havde været produceret på olie.

I vinterperioden, hvor affaldsmængden er mindst, var anlæggets kapacitet  i en lang periode tilstrækkelig til at aftage næsten hele den samlede mængde affald fra det meste af Djursland. Om sommeren, hvor affaldsmængden var større på grund af bl.a. turister, blev den overskydende mængde deponeret på lodsepladsen.

Ny lov vedtages

I 1997 vedtages det dog ved lov, at alt brændbart affald SKAL brændes, hvorefter anlæggets kapacitet ikke har været stor nok til at modtage den ekstra mængde affald det har medført. Det overskydende affald formidles videre til andre forbrændingsanlæg af det fælles kommunale selskab Reno-Djurs, der har til hovedopgave at behandle/formidle alt affald på Djursland.

Slaggen fra Grenaa Forbrænding bliver først mellem deponeret i et årstid. Derefter bliver det behandlet og genbrugt til bl.a. motorvejsbyggeri og lignende.

Anlægget i tal

Ovntype Vølund 2.5 ton/h
Drifttid pr. år 8.300 timer
Affald modtaget pr. år 22.500 ton
Varmemængde pr. år 51.500 MW
Varmemængde pr. time 6,5 MW
Varmemængde afkølet pr. år <10 MW
Slagge pr. år 4.100 ton
Restprodukt, aktiv kul + kalk 550 ton
Ovntemperatur 1.100°c
Iltoverskud 10 %
Afgangstemperatur skorsten 135°c
Fremløbstemperatur vand 190°c
Returtemperatur vand 110-120°c
Drifttryk 11,7 bar
Grenaa Forbrænding A/S

Vidste du, at fjernvarmesystemet er baseret på tre hoveddele: produktion, distribution og husinstallation