Motivationstarif

Tarifstruktur

Motivationstariffen bliver indfaset over 4 år. I 2020 var der et neutralområde på 7°C, i 2021 er neutralområdet på 6°C, i 2022 bliver neutralområdet på 5°C og i 2023 sættes neutralområdet til 4°C, som er det fremadrettede og permanente mål for den nye afregningsmodel.

Fradrag i varmeprisen:

Hvis din gennemsnitlige returtemperatur er lavere end forventet, bliver du belønnet med et fradrag på 1% af dit forbrug i MWh pr. °C.

Neutral varmepris:

Hvis din gennemsnitlige returtemperatur er beliggende i neutralzonen, får du hverken tillæg eller fradrag.

Tillæg til varmeprisen:

Hvis din gennemsnitlige returtemperatur er højere end den vi forventer, skal du betale et tillæg på 1% af dit forbrug i MWh pr. °C.

 

Læs mere og se tabel for motivationstariffen herunder.