Tilslutningsbidrag

Herunder kan du se, hvad det koster at komme på fjernvarmen.

Du finder yderligere oplysninger om tilslutningsbidraget i vores takstblad.

Investeringsbidrag

Afgiftspligtigt bolig- og/eller erhvervsareal til og med 150 m2 iflg. BBR:

 Fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse

 Kr. 22.500,00 pr. hus

 Kæde-/rækkehuse

 Kr. 15.000,00 pr. hus

 Etageboliger

 Kr. 11.250,00 pr. bolig

 Ældreboliger

 Kr. 9.000,00 pr. bolig

 Ungdomsboliger

 Kr. 4.500,00 pr. bolig

 Erhvervs-/industriejendomme og institutioner

 Kr. 22.500,00 pr. ejendom

 

Tillæg for arealer over 150 m2 bolig og eller erhvervsareal beregnes efter nedenstående skala:

 0 m2 – 150 m  100% grundtakst  + 0,00%
 150 m2 – 300 m2  100% – af 150 m2  + 0,60% pr. m2 af resten
 300 m2 – 450 m2  190% – af 300 m2  + 0,50% pr. m2 af resten
 450 m2 – 600 m2  265% – af 450 m2  + 0,40% pr. m2 af resten
 600 m2 – 750 m2  325% – af 600 m2  + 0,30% pr. m2 af resten
 750 m2 – 900 m2  370% – af 750 m2  + 0,20% pr. m2 af resten
 over 900 m2  400% – af 900 m2  + 0,10% pr. m2 af resten

 

Hvis et nyopført hus kan klassificeres som et lavenergihus (BR18), efter de til enhver tid gældende regler herom, ydes 50% rabat på investeringsbidrag.

Alle bidrag er incl. moms.

Byggemodningsbidrag

Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.

Hovedledningerne i udstykningsområdet etableres af varmeværket.

Byggemodningsbidraget skal betales inden etablering af hovedledningerne.

Stikledningsbidrag

Beregningsgrundlag er opmålt stikledning på ejendommens areal: kr. 1.150,00 pr. meter. Såfremt der ønskes sokkelindføring, hvor der er mulighed for skabsindføring, opkræves et engangsbeløb på kr. 625,00.

Betaling

Tilslutningsbidrag erlægges kontant inden etablering af stikledning påbegyndes. Alle bidrag er incl. moms.