Årsaflæsning

  • 0
  • december 4, 2019

Grenaa Varmeværk fjernaflæser din varmemåler tirsdag den 10. december 2019. Aflæsningen vil blive brugt til at beregne din årsopgørelse.

Årsopgørelsen vil ligge på eForsyning senest den 20. januar 2020.

Husk at eForsyning også findes som en app til din smartphone.

Vi gør opmærksom på, at du desværre ikke kan følge dit forbrug på eForsyning mellem den 11. – 31. december 2019.

Årsaflæsning