Antenne skaber effektiv fjernaflæsning

  • 0
  • juni 8, 2017

Antenne skaber effektiv fjernaflæsning

Vi har netop opsat en ny antenne på Viden Djurs på Aarhusvej. Antennerne samler data fra forbrugernes målere og sender dem til en koncentrator. Koncentratorerne rundt om i byen sender videre til en server hos Kamstrup, og derfra henter vores system de opsamlet data.

Fordelen ved at kunne opsamle data på denne måde er, at den enkelte forbruger ikke længere skal sende deres årsaflæsning ind til os. Samt at vi dagligt får aflæsninger, som forbrugeren kan se på vores hjemmeside (selvbetjening) og på en app (eForsyning), de kan hente til deres smartphone. Det betyder, at vi ved at følge forbruget kan effektivisere løbende og yde vores forbrugere den bedste service.