All posts by GrenaaVarme

Varmepumpeanlæg

By | nyheder | No Comments

Opførelse af varmepumpeanlæg

Grenaa Varmeværk opfører et varmepumpeanlæg på grunden ved siden af flisværket. Dermed tilslutter Grenaa Varmeværk sig flere andre forsyningsselskaber, som har fået øje på varmepumpen som et vigtigt supplement til den eksisterende varmeforsyning. Varmepumpeanlægget skal stå færdigt i sommeren 2020 og skal fungere som et sommeranlæg, så flisværket kan lukkes helt ned i sommermånederne. Grenaa Varmeværks direktør Søren Gertsen uddyber: “Vi har solvarmeanlæg og et nyt flisværk i forvejen. Vi undersøgte muligheden for et supplement og faldt over varmepumpen, da vi kunne se, at der fra politisk side var et ønske om at styrke eldrevet teknologi. Vi fik regnet på løsningen, og der var god økonomi i at etablere en varmepumpe, så vi kan fastholde de lave varmepriser”.

Energiforliget i 2018 betød blandt andet, at afgiften til eldrevne varmepumper blev sænket. Derfor er den forholdsvis nye teknologi blevet attraktiv for fjernvarmesektoren, da elafgiften er væsentligt reduceret i forhold til før afgiftsnedsættelsen. Det kan mærkes i driften for forbrugerne i Grenaa.

Varmepumpen virker bedst i sommerhalvåret, når luften er varm, og her skal den benyttes til at supplere det eksisterende solvarmeanlæg. Da varmepumpen er let at regulere, kan man hurtigt skrue op for varmepumpen, når solen ikke skinner.

“Varmepumpen er et perfekt match til vores solvarmeanlæg i sommermånederne. Det giver os større fleksibilitet, og vi råder over flere teknologier, som hver i sær har deres fordele, og som supplerer hinanden rigtig godt,” siger Søren Gertsen.

“Når vi nu stopper flisanlægget helt om sommeren, betyder det, at vi kan forlænge levetiden på flisværket, samt bruge tiden til at rense og vedligeholde flisværket. Flisværket er ikke energi økonomisk ved lav last, dette øger varmepumpeanlæggets fordele,” slutter Søren Gertsen.

Varmepumpen leveres af Verdo Energisystem A/S og er fra Johnson Controls med Sabroe kerneteknologi og med en ydeevne på 4 MW – luft til vand. Varmepumpeanlægget består af en bygning til varmepumpe og vekslere samt et areal med lufttårne. Licitationerne vedr. opførelsen af bygningen blev vundet af 2 lokale virksomheder – som det også var tilfældet ved opførelsen af flisværket samt teknikhusene ved begge solvarmeanlæg.

 

 

 

 

 

Nedlæggelse af oliekedel

By | nyheder | No Comments

Nedlæggelse af oliekedel

På Bredstrup centralen har Grenaa Varmeværk haft 2 oliekedler til spids- og reservelast. Det er heldigvis meget sjældent, at vi anvender kedlerne. Med opførelsen af flisværket har den ene kedel været helt overflødig. Til trods for at kedlen ikke blev brugt, så har der alligevel været en del omkostninger forbundet med den. Vi har derfor besluttet at nedlægge den ene kedel. JATOB v./ Orla’s Produktforretning har stået for arbejdet med at få kedlen nedtaget og bortskaffet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skorstenen Bredstrupvej

By | nyheder | No Comments

Gennemgang af skorsten

Der har været gennemgang af skorstenen på flisværket. Skorstenen er 55 meter høj, og håndværkerne har været både indvendig i skorstenen samt udenpå. Vi har vedhæftet billeder fra arbejdet udvendigt her under.

Central Bredstrup

Distribution/varmetal september 2019

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i september 2019: 7.503 MWh.

Den samlede distribution for 2019 til og med september er 106.835 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 113.592 MWh.

September måneds graddage var 84,4.
Graddagene for aeptember i et normalår er 91,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2019 er 1.663,6.
Akkumuleret graddage for et normalår er 2.103,0.

 

Motivationstarif

By | nyheder | No Comments

Motivationstarif.

Det er i alles interesse, at energien i fjernvarmesystemet udnyttes optimalt – det er bedst for både økonomi og miljø. Derfor indfører Grenaa Varmeværk fra den 1. januar 2020 en motivationstarif, som erstatter afkølingstariffen.

Du kan læse mere om motivationstariffen HER

aflæsning

Ændring af abonnementsbidrag (målerleje)

By | nyheder | No Comments

Ændring af abonnementsbidrag (målerleje).

Grenaa Varmeværks bestyrelse besluttede den 2. juli 2019 at indføre differentieret opkrævning af abonnementsbidrag (målerbidrag) gældende fra den 1. januar 2020.

Der vil fra 1. januar 2020 blive opkrævet abonnementsbidrag (målerbidrag) på baggrund af målerstørrelsen – prisændringen omfatter udelukkende store varmemålere.

95 % af vores forbrugere har en 1,5 m³-måler og vil ikke mærke prisændringen.

Abonnementsbidrag (målerbidrag) vil pr. 1. januar 2020 være følgende:

1,5 m³-måler kr.      700,00
2,5 m³-måler kr.   1.000,00
3,5 m³-måler kr.   2.125,00
6,0 m³-måler kr.   2.375,00
10 m³-måler kr.   3.500,00
15 m³-måler kr.   5.500,00
25 m³-måler kr.   6.875,00
40 m³-måler kr.   7.500,00
60 m³-måler kr. 10.125,00

Debatten om grøn energi

By | nyheder | No Comments

Debatten om biomasse

På det seneste har flere medier haft debatter om hvor grøn biomassen i virkeligheden er. Dansk Fjernvarme har et indlæg, som er skrevet af direktører fra bla. Dansk Energi, Hededanmark og Skovdyrkerne.

Læs indlægget HER

Grenaa Varmeværk får lavet statusrapporter for bæredygtigheden i vores produktion. Statusrapporten er udarbejder af NEPCon Certificering ApS.
Du kan læse rapporten HER

Central Bredstrup

Distribution/varmetal august 2019

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i august 2019: 5.034 MWh.

Den samlede distribution for 2019 til og med august er 99.332 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 106.695 MWh.

August måneds graddage var 6,3.
Graddagene for august i et normalår er 18,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2019 er 1.572,9.
Akkumuleret graddage for et normalår er 2.012,0.

 

Takstblad

By | nyheder | No Comments

Nyt takstblad for Grenaa Varmeværk A.m.b.A

Der er anmeldt et nyt takstblad for 2019 gældende fra den 01.06.2019.

Eneste ændring i takstbladet er, at der fremover ydes 50 % rabat på investeringsbidrag, hvis et nyopført hus kan klassificeres som et lavenergihus (BR18), efter de til enhver tid gældende regler herom.

Desuden ydes 50 % rabat på effektbidrag, hvis et nyopført hus kan klassificeres som et lavenergihus (BR18), efter de til enhver tid gældende regler herom.

 

Du kan se takstbladet HER