All posts by GrenaaVarme

Central Bredstrup

Distribution/varmetal juni 2020

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i juni 2020: 5.300 MWh.

Den samlede distribution for 2020 til og med juni er 86.700 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2019 var 89.311 MWh.

Juni måneds graddage var 21,4.
Graddagene for juni i et normalår er 58,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2020 er 1.499,7.
Akkumuleret graddage for et normalår er 1.972,0.

 

Varmepumpeanlægget (juni)

By | nyheder | No Comments

Varmepumpeanlægget

Grenaa Varmeværk har opført et varmepumpeanlæg på grunden ved siden af flisværket. Hele anlægget er færdigt, og leverandøren er i gang med en 720 timers testperiode. Vi forventer, at anlægget bliver overdraget til os i juli.

Varmepumpen leveres af Verdo Energisystem A/S og er fra Johnson Controls med Sabroe kerneteknologi og med en ydeevne på 4 MW – luft til vand. Varmepumpeanlægget består af en bygning til varmepumpe og vekslere samt et areal med lufttårne. Licitationerne vedr. opførelsen af bygningen blev vundet af 2 lokale virksomheder – som det også var tilfældet ved opførelsen af flisværket samt teknikhusene ved begge solvarmeanlæg.

Se de nyeste billeder fra arbejdet her:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bi-venlig erhvervsareal

By | nyheder | No Comments

Bi-venlig erhvervsareal

Allerede i 2018 valgt Grenaa Varmeværk at anlægge en blomstereng på grunden på Bredstrupvej ved flisværket, der er udlagt som en bufferzone mellem boligområdet og erhvervsområdet.

På den måde bidrager Grenaa Varmeværk til, at Norddjurs Kommune kan kalde sig for en bi-venlig kommune. Det er Danmarks biavlerforening, der står bag initiativet med bivenlige kommuner.

Værdien af de danske biers – honningbier og vilde bier – bestøvning af afgrøder i landbrug og frugtavl udgør 1 milliard kroner årligt. Hertil kommer værdien af deres bestøvning af naturens planter – denne værdi kan ikke gøres op i kroner og øre, men den medvirker til at sikre føde til fugle og vildt. Også haveejernes vækster nyder godt af de flittige biers bestøvning. Derfor er det vigtigt, at sikre bierne gode levevilkår.

I dag er en af de største udfordringer for bierne, at der gennem sæsonen er perioder, hvor det er yderst vanskeligt for bierne at finde føde. Fødemanglen er kritisk, da den svækker biernes vitalitet og gør dem mere modtagelige og sårbare over for sygdomme og pesticider. Dette vil føre til en dårligere bestøvning, som i sidste ende kan reducere landbrugets produktion og de vilde planters udbredelse.

Alle kommuner, der etablerer mindst 1 hektar af de bivenlige planter fra DLF får et certifikat, i form af et roll-up banner, der kan pryde indgangen til kommunens borgerservice eller lignende. Af dette certifikat fremgår det, at kommunen har ydet en særlig indsats for bierne.

Vi har igen i år den fineste blomstereng, der summer af liv og giver et fint kig til både solvarmeanlægget og flisanlægget.

 

Video med blomsterengen

 

 

 

Central Bredstrup

Distribution/varmetal maj 2020

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i maj 2020: 10.065 MWh.

Den samlede distribution for 2020 til og med maj er 81.400 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2019 var 83.898 MWh.

Maj måneds graddage var 171,4.
Graddagene for maj i et normalår er 154,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2020 er 1.478,1.
Akkumuleret graddage for et normalår er 1.914,0.

 

Vedligeholdelse af kedlen

By | nyheder | No Comments

På Grenaa Varmeværk er løbende vedligeholdelse og renovering en vigtig faktor, og det gælder også nyt materiel. Derfor har vi igen i år haft gennemgang og vedligeholdelse af vores flisværk. Vi har slukket den ene kedel, hvor alt i den forbindelse blev renset og efterset. I år har flislageret også fået en tur med rengørings børsten.

 

 

 

 

 

 

 

eForsyning

eForsyning kan være en stor hjælp

By | nyheder | No Comments

Hold styr på dit forbrug

Med eForsyning kan du følge dit forbrug, følge dit budget og finde dokumenter. eForsyning findes under ‘Selvbetjening’ på vores hjemmeside.

Under menupunktet ‘Mit forbrug’ kan du følge dit varmeforbrug og temperaturgraf for hver dag, hver måned eller hvert år. Du skifter mellem de tre muligheder under graferne i ‘Mit forbrug’.

Det vil være meget nærliggende at holde øje med dit forbrug måned for måned, da du her kan se, om du holder dit fastlagte budget. Her kan du sammenligne med menupunktet ‘Forventet varmeregnskab’. Temperaturgrafen kan være en stor hjælp til at følge den motivationstarif, som blev indført den 01.01.2020.

Under ‘Mine dokumenter’ finder du dine tidligere varmeregnskaber og diverse information fra varmeværket.

 

Log på ved hjælp af dit brugernavn og pinkode

Du finder dit brugernavn og pinkode på din opkrævning af varme på betalingsservice / opkrævningskort. Hvis du betaler aconto varme til din udlejer – så har du desværre ikke denne mulighed.

 

Flere ejendomme

Hvis du ejer flere ejendomme med fjernvarme, er vicevært eller skal følge med i fx din 82-årige mors forbrug, så har du mulighed for at tilføje flere forbrugernumre til samme login.

Gå ind under ‘Mine oplysninger’ i eForsyning og tryk på ‘Tilknyt forbruger’.

 

eForsyning findes også som en app til din smartphone.

Her er links til eForsyningsapp: 

IOS:

https://itunes.apple.com/dk/app/eforsyning/id694578367?l=da&ls=1&mt=8

 ANDROID:


https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.dffedb.eforsyning

 

 

Varmepumpeanlægget (maj)

By | nyheder | No Comments

Varmepumpeanlægget

Grenaa Varmeværk er i fuld gang med at opføre et varmepumpeanlæg på grunden ved siden af flisværket.

Varmepumpen leveres af Verdo Energisystem A/S og er fra Johnson Controls med Sabroe kerneteknologi og med en ydeevne på 4 MW – luft til vand. Varmepumpeanlægget består af en bygning til varmepumpe og vekslere samt et areal med lufttårne. Licitationerne vedr. opførelsen af bygningen blev vundet af 2 lokale virksomheder – som det også var tilfældet ved opførelsen af flisværket samt teknikhusene ved begge solvarmeanlæg.

Se de nyeste billeder fra arbejdet her:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Central Bredstrup

Distribution/varmetal april 2020

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i april 2020: 12.706 MWh.

Den samlede distribution for 2020 til og med april er 71.335 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2019 var 73.894 MWh.

April måneds graddage var 243,5.
Graddagene for april i et normalår er 311,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2020 er 1.306,7.
Akkumuleret graddage for et normalår er 1.760,0.

 

Varmepumpeanlægget (april)

By | nyheder | No Comments

Varmepumpeanlægget

Grenaa Varmeværk er i fuld gang med at opføre et varmepumpeanlæg på grunden ved siden af flisværket.

Varmepumpen leveres af Verdo Energisystem A/S og er fra Johnson Controls med Sabroe kerneteknologi og med en ydeevne på 4 MW – luft til vand. Varmepumpeanlægget består af en bygning til varmepumpe og vekslere samt et areal med lufttårne. Licitationerne vedr. opførelsen af bygningen blev vundet af 2 lokale virksomheder – som det også var tilfældet ved opførelsen af flisværket samt teknikhusene ved begge solvarmeanlæg.

Se de nyeste billeder fra arbejdet her:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporstoffet uranin

By | nyheder | No Comments

Grenaa Varmeværk tilsætter uranin

Grenaa Varmeværk tager løbende tiltag til at formindske vandtab. Som led i søgningen efter eventuelle utætheder, har varmeværket tilsat fjernvarmevandet godkendt grønt fluorescerende farvestof – sporstoffet uranin.

Såfremt dit brugsvand til bad/husholdning m.v. farves grønt eller andet udsivende vand er farvet grønt, bedes du kontakte varmeværket eller din aut. Vvs-installatør. (Synlige gennemsigtige fjernvarmerør/gulvvarmerør vil også tiltage den grønne farve, som fjernvarmevandet har fået, hvilket er OK).