All posts by GrenaaVarme

Fremgang på Solvarmeanlæg 2

By | nyheder | No Comments

Fremgang på Solvarmeanlæg 2

 

I den seneste måned har vi set stor fremgang i byggeriet på Solvarmeanlæg 2.

Teknikhuset står færdigt til, at vi kan begynde at sætte fokus på det tekniske anlæg, som skal bruges til den daglige drift. Du kan læse om opsættelsen af vekslere i et andet indlæg på vores hjemmeside.

Akkumuleringstanken står færdig i fuld højde og er ved at blive isoleret og beklædt med facade plader. Akkumuleringstanken er med sine 4.500 kubikmeter magen til den, vi har ved flisværket. Den kan rumme mere end dobbelt så meget energi som akkumuleringstanken, vi har til det nuværende solvarmeanlæg.

De beslag, som skal bære selve solpanelet, er alle banket i jorden og knap halvdelen af de i alt 1.440 solpaneler er sat på.

Der er generelt sket meget med teknologien, siden vi byggede det første anlæg i 2014 – dette betyder, at vi nu får “mere for pengene”. Vi får mere energi pr. kvadratmeter til en billigere pris end i 2014.

Når vi får overdraget nøglerne til det nye solvarmeanlæg i februar 2019, vil dette anlæg kunne producere 9.400 MWh hvert år. Det betyder, at solvarmeanlæggene tilsammen vil levere knap 10 % af den samlede fjernvarme til byens hjem.

Fra næste sommer forventer vi, at vi i perioder kan producere varme udelukkende fra solvarmeanlægget og dermed helt lukke flisværket ned.

 

         

 

Vekslere ankommer

By | nyheder | No Comments

Vekslere ankommer til Grenaa

 

Vi har modtaget de to vekslere, som skal bruges på Solvarmeanlæg 2. De to vekslere har en samlet ydeevne på 16 MW. Vekslerne kom med lastbil fra Finland og blev kranet ind i det nye teknikhus.

Da vi har fået to vekslere, giver det os en stor driftsmæssig effekt og sikkerhed. Vi gælder os til at komme i drift til februar.

 

 

   

 

 

Sporstoffet uranin

By | nyheder | No Comments

Grenaa Varmeværk tilsætter uranin

Grenaa Varmeværk tager løbende tiltag til at formindske vandtab. Som led i søgningen efter eventuelle utætheder, har varmeværket den 13. november 2018 tilsat fjernvarmevandet godkendt grønt fluorescerende farvestof – sporstoffet uranin.

Såfremt dit brugsvand til bad/husholdning m.v. farves grønt eller andet udsivende vand er farvet grønt, bedes du kontakte varmeværket eller din aut. Vvs-installatør. (Synlige gennemsigtige fjernvarmerør/gulvvarmerør vil også tiltage den grønne farve, som fjernvarmevandet har fået, hvilket er OK).

Central Bredstrup

Distribution/varmetal oktober 2018.

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i oktober 2018: 12.611 MWh.

Den samlede distribution for 2018 til og med oktober er 126.202 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2017 var 126.962 MWh.

Oktober måneds graddage var 188,2.
Graddagene for oktober i et normalår er 207,0.

Central Bredstrup

Distribution/varmetal september 2018.

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i september 2018: 7.040 MWh.

Den samlede distribution for 2018 til og med september er 113.592 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2017 var 115.232 MWh.

September måneds graddage var 64,2.
Graddagene for september i et normalår er 91,0.

Central Bredstrup

Distribution/varmetal august 2018.

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i august 2018: 4.676 MWh.

Den samlede distribution for 2018 til og med august er 106.552 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2017 var 107.398 MWh.

August måneds graddage var 11,9.
Graddagene for august i et normalår er 18,0.

sku op for varmen

Tænd langsomt og skån miljøet

By | nyheder | No Comments

Tænd langsomt og skån miljøet

Vi er godt på vej ind i efteråret, hvor der kan blive behov for at tænde eller skrue op for fjernvarmen. Ved at tænde langsomt op, kan en gennemsnitsfamilie spare klimaet for op til et halvt kilo CO2.

Det er vigtigt, at du ikke lægger ud med at skrue termostaten op på fuld styrke. I begyndelsen er det nemlig slet ikke nødvendigt at sende helt varmt vand ind i dine radiatorer.

Ekstra spareråd

  1. Alle radiatorer i samme rum bør indstilles ens og åbnes på samme tid.
  2. Opvarm alle rum i boligen.
  3. Stil temperaturen på 19-22 grader.
  4. Sluk radiatorerne, når du lufter ud.

Du kan få flere gode spareråd ved at læse De 10 hotte råd

Energispareindsatsen

Du kan også læse om energispareindsatsen, der blev vedtaget d. 16. december 2016. Her har vi ved Grenaa Varmeværk valgt at give tilskud til flere tiltag, der fører til energibesparelser hos dig. Læs mere her

Central Bredstrup

Distribution/varmetal juli 2018.

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i juli 2018: 4.223 MWh.

Den samlede distribution for 2018 til og med juli er 101.875 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2017 var 101.830 MWh.

Juli måneds graddage var 0,0.
Graddagene for juli i et normalår er 22,0.

Rekord i solvarmeproduktion

By | nyheder | No Comments

Rekord i solvarmeproduktionen

Det historisk flotte solskinsvejr de sidste to måneder har givet perfekte forhold for vores solvarmeanlæg. Både i maj og juni slog vi rekorder i varmeproduktionen, siden vi anlagde anlægget i 2014.

I maj fik vi produceret 1.200 MWh, og det svarer til, at anlægget har produceret 16,9 % af den varme, vi har brugt i perioden. Den tidligere rekord for maj måned blev sat i 2016, hvor anlægget producerede 1.029 MWh.

Igen i juni fik vi sat en ny rekord for produktion. I juni 2014 lå månedsrekorden på 858 MWh, men den fik vi slået i år med en produktion på 1.092 MWh. Og det svarer til, at anlægget producerede 21,5 % af den varme, vi sendte ud i hjemmene i Grenaa hele juni måned.

Lige nu er vi i fuld gang med at gøre vores samlede solvarmeanlæg endnu større, så vi kan slå mange flere rekorder i fremtiden. Du kan følge med i byggeriet de kommende måneder. Læs meget mere her.

Blomstende mark og bivenlig kommune

By | nyheder | No Comments

Blomstende mark og bivenlig kommune

Til den officielle åbning af flisværket i maj overrakte vi et certifikat og banner til borgmester Jan Petersen som bevis på, at Norddjurs Kommune er blevet bivenlig. Det er sket, fordi vi har tilsået 1,5 hektar med blomsterfrø ved siden af vores solvarmeanlæg.

Læs meget mere om, hvad det vil sige, at vores kommune er blevet bivenlig, samt hvorfor vi har brugt marken til det her.

Efter de mange solskinstimer står marken nu i fuldt flor med flotte blomster.