All posts by GrenaaVarme

Central Bredstrup

Distribution/varmetal april 2019

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i april 2019: 12.646 MWh.

Den samlede distribution for 2019 til og med april er 73.894 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 85.488 MWh.

April måneds graddage var 232,5.
Graddagene for april i et normalår er 311,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2019 er 1.372,9.
Akkumuleret graddage for et normalår er 1.760,0.

 

Falske sms’er

By | nyheder | No Comments

Modtager du en lignende besked fra forsyningen, fraråder vi alle at klikke på linket

Grenaa Varmeværk har fået en melding om, at nedenstående sms er i omløb. Modtager du en sms, som ligner denne, er det ikke fra os, og vi fraråder alle at klikke på det medfølgende link. Slet i stedet beskeden og kontakt din bank, hvis du har klikket på linket.

Statusrapport for bæredygtig biomasse

By | nyheder | No Comments

Der skal årligt laves en statusrapport, som beskriver om Grenaa Varmeværk opfylder kravene om sikring af bæredygtig biomasse til produktionen af varme. Der stilles en lang række krav til blandt andet dokumentation af oprindelsen af flisen, som anvendes i produktionen.

Rapporten er udført af NEPCon Certificering ApS og konkluderer at Grenaa Varmeværk opfylder alle krav.

Du kan læse statusrapporten HER

Central Bredstrup

Distribution/varmetal marts 2019

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i marts 2019: 18.235 MWh.

Den samlede distribution for 2019 til og med marts er 61.248 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 72.336 MWh.

Marts måneds graddage var 342,4.
Graddagene for marts i et normalår er 444,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2019 er 1.140,4.
Akkumuleret graddage for et normalår er 1.449,0.

 

Træder tilbage efter 28 år.

By | nyheder | No Comments

Bestyrelsesmedlem siger farvel

Efter 28 år som bestyrelsesmedlem i Grenaa Varmeværk har Mogens Jensen valgt at træde tilbage.

“Det har været en fornøjelse at være med” siger Mogens Jensen efter generalforsamlingen onsdag den 27. marts, som var Mogens’ sidste som bestyrelsesmedlem. Mogens Jensen blev udpeget til bestyrelsen ved det gamle Fuglsangværk i 1991 og var derfor med, da Grenaa Varmeværk (indre by) fusionerede med de tre øvrige varmeværker; Søndenå, Søndre Skole og Fuglsang.

“Mit vigtigste mål med bestyrelsesarbejdet i de første år var prisen og især ensartede priser i hele byen. Det var ikke tilfældet inden fusionen, men netop en af grundene til at en fusion kom på tale” forklarer Mogens, om den første tid i bestyrelsen. Mogens siger videre: “Prisen har været et yderst vigtigt punkt for mig gennem alle årene. Selvsagt skulle varmeforsyningen være stabil, så i prisen skulle der selvfølgelig indregnes løbende vedligehold af både drift og anlæg”.

Mogens Jensen har været med til at sikre en god, billig, grøn og stabil varmeforsyning til Grenaa gennem sine 28 års virke i bestyrelsen, og han siger, at det har været mange gode og spændende år, hvor han har nydt at komme til alle bestyrelsesmøderne. Møderne har været interessante med gode drøftelser og diskussioner med en god omgangstone, bestyrelsesmedlemmerne har respekteret og haft det godt med hinanden.

“Efter de seneste års spændende arbejde med at få solvarmeanlægget i drift, opførelsen af flisværket og senest etableringen af det nye solvarmeanlæg, har jeg valgt, at tiden er kommet for, at jeg træder tilbage og lader nye kræfter komme til” slutter Mogens Jensen og rækker hånden til det nye bestyrelsesmedlem Tommy Søholm. “Tillykke med valget og velkommen til bestyrelsen. Jeg håber, at du bliver lige så glad for at være en del af bestyrelsen, som jeg har været” siger Mogen Jensen smilende til Tommy Søholm.

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2019

By | nyheder | No Comments

Ved Grenaa Varmeværks ordinær generalforsamling onsdag den 27. marts 2019 fremsatte bestyrelsen et ønske om ændringer til vedtægterne. Da mindre en halvdelen af stemmerne var repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldte bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling.

Den ekstraordinær generalforsamling blev afholdt den 04.04.2019 kl. 16.00 på Energivej 6. Du kan læse referatet af den ekstraordinær generalforsamling HER

Referat af ordinær generalforsamling 2019

By | nyheder | No Comments

Grenaa Varmeværk afholdte ordinær generalforsamling onsdag den 27. marts 2019. Godt 200 andelshavere var mødt op i Kulturhuset Pavillonen, hvor formanden for bestyrelsen berettede om året der gik, revisoren fremlagde regnskab og budget og et nyt medlem blev stemt ind i bestyrelsen.

Du kan læse referatet af generalforsamlingen HER

 

Opførelsen af nyt solvarmeanlæg

By | nyheder | No Comments

Så er det nu – alt er klart. Teknikhuset, samt det tekniske anlæg står færdigt. Akkumuleringstanken står færdig i fuld højde og er blevet isoleret og beklædt med facadeplader. Akkumuleringstanken er med sine 4.500 kubikmeter magen til den, vi har ved flisværket. Den kan rumme mere end dobbelt så meget energi som akkumuleringstanken, vi har til det nuværende solvarmeanlæg. De i alt 1.440 solpaneler er sat op, og der er vand på anlægget.

Vi har fået overdraget nøglerne og dermed også driften på solvarmeanlægget. Den første sol er “tanket” og anvendt til at varme akkumuleringstanken op.

Så nu kan vi håbe på et solrigt forår og ikke mindst en varm og solrig sommer, så vi kan se vores anlæg i fuld produktion.

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport 2018

By | nyheder | No Comments

2018 blev et skelsættende år med udfasning af både Grenaa Kraftvarmeværk og Grenaa Forbrænding A/S. Grenaa Varmeværk er nu selvproducerende med 124.758 MWh i 2018. I alt blev der i 2018 produceret 164.601 MWh.

Grenaa Varmeværks bestyrelse anser selskabets drift som særdeles tilfredsstillende.

Du kan læse hele ledelsesberetningen og sammendrag af Grenaa Varmeværks årsrapport for 2018 her.

 

Det fulde regnskab kan læses her.

Central Bredstrup

Distribution/varmetal februar 2019

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i februar 2019: 19.322 MWh.

Den samlede distribution for 2019 til og med februar er 43.791 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 46.881 MWh.

Februar måneds graddage var 337,9.
Graddagene for februar i et normalår er 486,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2019 er 798,0.
Akkumuleret graddage for et normalår er 1.005,0.