All posts by GrenaaVarme

Varmepumpeanlægget (april)

By | nyheder | No Comments

Varmepumpeanlægget

Grenaa Varmeværk er i fuld gang med at opføre et varmepumpeanlæg på grunden ved siden af flisværket.

Varmepumpen leveres af Verdo Energisystem A/S og er fra Johnson Controls med Sabroe kerneteknologi og med en ydeevne på 4 MW – luft til vand. Varmepumpeanlægget består af en bygning til varmepumpe og vekslere samt et areal med lufttårne. Licitationerne vedr. opførelsen af bygningen blev vundet af 2 lokale virksomheder – som det også var tilfældet ved opførelsen af flisværket samt teknikhusene ved begge solvarmeanlæg.

Se de nyeste billeder fra arbejdet her:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporstoffet uranin

By | nyheder | No Comments

Grenaa Varmeværk tilsætter uranin

Grenaa Varmeværk tager løbende tiltag til at formindske vandtab. Som led i søgningen efter eventuelle utætheder, har varmeværket tilsat fjernvarmevandet godkendt grønt fluorescerende farvestof – sporstoffet uranin.

Såfremt dit brugsvand til bad/husholdning m.v. farves grønt eller andet udsivende vand er farvet grønt, bedes du kontakte varmeværket eller din aut. Vvs-installatør. (Synlige gennemsigtige fjernvarmerør/gulvvarmerør vil også tiltage den grønne farve, som fjernvarmevandet har fået, hvilket er OK).

Central Bredstrup

Distribution/varmetal marts 2020

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i marts 2020: 18.824 MWh.

Den samlede distribution for 2020 til og med marts er 58.628 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2019 var 61.348 MWh.

Marts måneds graddage var 362,4.
Graddagene for marts i et normalår er 444,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2020 er 1.063,4.
Akkumuleret graddage for et normalår er 1.449,0.

 

Central Bredstrup

Distribution/varmetal februar 2020

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i februar 2020: 19.480 MWh.

Den samlede distribution for 2020 til og med februar er 39.801 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2019 var 43.013 MWh.

Februar måneds graddage var 346,8.
Graddagene for februar i et normalår er 486,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2020 er 701,0.
Akkumuleret graddage for et normalår er 1.005,0.

 

Varmepumpeanlægget (marts)

By | nyheder | No Comments

Varmepumpeanlægget

Grenaa Varmeværk er i fuld gang med at opføre et varmepumpeanlæg på grunden ved siden af flisværket.

Varmepumpen leveres af Verdo Energisystem A/S og er fra Johnson Controls med Sabroe kerneteknologi og med en ydeevne på 4 MW – luft til vand. Varmepumpeanlægget består af en bygning til varmepumpe og vekslere samt et areal med lufttårne. Licitationerne vedr. opførelsen af bygningen blev vundet af 2 lokale virksomheder – som det også var tilfældet ved opførelsen af flisværket samt teknikhusene ved begge solvarmeanlæg.

Se de nyeste billeder fra arbejdet her:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Central Bredstrup

Distribution/varmetal januar 2020

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i januar 2020: 20.324 MWh.

Den samlede distribution for 2020 til og med januar er 20.324 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2019 var 24.440 MWh.

Januar måneds graddage var 354,2.
Graddagene for december i et normalår er 519,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2020 er 354,2.
Akkumuleret graddage for et normalår er 519,0.

 

Varmepumpeanlæg

By | nyheder | No Comments

Opførelse af varmepumpeanlæg

Grenaa Varmeværk er i fuld gang med at opføre et varmepumpeanlæg på grunden ved siden af flisværket.

Varmepumpen leveres af Verdo Energisystem A/S og er fra Johnson Controls med Sabroe kerneteknologi og med en ydeevne på 4 MW – luft til vand. Varmepumpeanlægget består af en bygning til varmepumpe og vekslere samt et areal med lufttårne. Licitationerne vedr. opførelsen af bygningen blev vundet af 2 lokale virksomheder – som det også var tilfældet ved opførelsen af flisværket samt teknikhusene ved begge solvarmeanlæg.

Du kan følge byggeriet gennem billeder herunder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektion af solvarmeanlæg 1

By | nyheder | No Comments

Grenaa Varmeværk fik sit første solvarmeanlæg tilbage i 2014. Solvarmeanlægget producerer omkring 5.600 MWh pr. år. Efter de første 5 års produktion skulle der være en inspektion af akkumuleringstankens indvendige samlinger. Grenaa Varmeværk fik det lokale firma Seatek Diving til at udføre inspektionen.

Vi har lavet et billedearkiv herunder: