All posts by GrenaaVarme

Central Bredstrup

Distribution/varmetal november 2019

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i november 2019: 17.451 MWh.

Den samlede distribution for 2019 til og med november er 137.522 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 143.154 MWh.

November måneds graddage var 303,1.
Graddagene for november i et normalår er 341,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2019 er 2.176,7.
Akkumuleret graddage for et normalår er 2.651,0.

 

Gode spareråd

By | nyheder | No Comments

Brug varmen bedre

 

Grenaa Varmeværk har udarbejdet en folder med gode råd til dit brug af fjernvarme. Der er 10 hovedpunkter, som vi kalder “Gode spareråd”

Du kan downloade rådene HER og blandt andet læse om natsænkning, radiatoren og indeklima.

eForsyning

eForsyning kan være en stor hjælp

By | nyheder | No Comments

Hold styr på dit forbrug

Med eForsyning kan du følge dit forbrug, følge dit budget og finde dokumenter. eForsyning findes under ‘Selvbetjening’ på vores hjemmeside.

Under menupunktet ‘Mit forbrug’ kan du følge dit varmeforbrug og temperaturgraf for hver dag, hver måned eller hvert år. Du skifter mellem de tre muligheder under graferne i ‘Mit forbrug’.

Det vil være meget nærliggende at holde øje med dit forbrug måned for måned, da du her kan se, om du holder dit fastlagte budget. Her kan du sammenligne med menupunktet ‘Forventet varmeregnskab’. Temperaturgrafen kan være en stor hjælp til at følge den motivationstarif, som indføres pr. 01.01.2020.

Under ‘Mine dokumenter’ finder du dine tidligere varmeregnskaber og diverse information fra varmeværket.

 

Log på ved hjælp af dit brugernavn og pinkode

Du finder dit brugernavn og pinkode på din opkrævning af varme på betalingsservice / opkrævningskort. Hvis du betaler a conto varme til din udlejer – så har du desværre ikke denne mulighed.

 

Flere ejendomme

Hvis du ejer flere ejendomme med fjernvarme, er vicevært eller skal følge med i fx din 82-årige mors forbrug, så har du mulighed for at tilføje flere forbrugernumre til samme login.

Gå ind under ‘Mine oplysninger’ i eForsyning og tryk på ‘Tilknyt forbruger’.

 

eForsyning findes også som en app til din smartphone.

Her er links til eForsyningsapp: 

IOS:

https://itunes.apple.com/dk/app/eforsyning/id694578367?l=da&ls=1&mt=8

 ANDROID:


https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.dffedb.eforsyning

 

 

Motivationstarif

By | nyheder | No Comments

Indførelse af motivationstarif

Fra 1. januar 2020 indfører Grenaa Varmeværk motivationstarif, som erstatter afkølingstariffen. Hermed bliver afregningen af fjernvarme ændret, så du betaler i forhold til, hvor meget du belaster varmesystemet.

Du kan læse meget mere HER

 

Central Bredstrup

Distribution/varmetal oktober 2019

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i oktober 2019: 12.979 MWh.

Den samlede distribution for 2019 til og med oktober er 119.814 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 126.202 MWh.

Oktober måneds graddage var 210,0.
Graddagene for oktober i et normalår er 207,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2019 er 1873,6.
Akkumuleret graddage for et normalår er 2.310,0.

 

Varmepumpeanlæg

By | nyheder | No Comments

Opførelse af varmepumpeanlæg

Grenaa Varmeværk opfører et varmepumpeanlæg på grunden ved siden af flisværket. Dermed tilslutter Grenaa Varmeværk sig flere andre forsyningsselskaber, som har fået øje på varmepumpen som et vigtigt supplement til den eksisterende varmeforsyning. Varmepumpeanlægget skal stå færdigt i sommeren 2020 og skal fungere som et sommeranlæg, så flisværket kan lukkes helt ned i sommermånederne. Grenaa Varmeværks direktør Søren Gertsen uddyber: “Vi har solvarmeanlæg og et nyt flisværk i forvejen. Vi undersøgte muligheden for et supplement og faldt over varmepumpen, da vi kunne se, at der fra politisk side var et ønske om at styrke eldrevet teknologi. Vi fik regnet på løsningen, og der var god økonomi i at etablere en varmepumpe, så vi kan fastholde de lave varmepriser”.

Energiforliget i 2018 betød blandt andet, at afgiften til eldrevne varmepumper blev sænket. Derfor er den forholdsvis nye teknologi blevet attraktiv for fjernvarmesektoren, da elafgiften er væsentligt reduceret i forhold til før afgiftsnedsættelsen. Det kan mærkes i driften for forbrugerne i Grenaa.

Varmepumpen virker bedst i sommerhalvåret, når luften er varm, og her skal den benyttes til at supplere det eksisterende solvarmeanlæg. Da varmepumpen er let at regulere, kan man hurtigt skrue op for varmepumpen, når solen ikke skinner.

“Varmepumpen er et perfekt match til vores solvarmeanlæg i sommermånederne. Det giver os større fleksibilitet, og vi råder over flere teknologier, som hver i sær har deres fordele, og som supplerer hinanden rigtig godt,” siger Søren Gertsen.

“Når vi nu stopper flisanlægget helt om sommeren, betyder det, at vi kan forlænge levetiden på flisværket, samt bruge tiden til at rense og vedligeholde flisværket. Flisværket er ikke energi økonomisk ved lav last, dette øger varmepumpeanlæggets fordele,” slutter Søren Gertsen.

Varmepumpen leveres af Verdo Energisystem A/S og er fra Johnson Controls med Sabroe kerneteknologi og med en ydeevne på 4 MW – luft til vand. Varmepumpeanlægget består af en bygning til varmepumpe og vekslere samt et areal med lufttårne. Licitationerne vedr. opførelsen af bygningen blev vundet af 2 lokale virksomheder – som det også var tilfældet ved opførelsen af flisværket samt teknikhusene ved begge solvarmeanlæg.

 

 

 

 

 

Nedlæggelse af oliekedel

By | nyheder | No Comments

Nedlæggelse af oliekedel

På Bredstrup centralen har Grenaa Varmeværk haft 2 oliekedler til spids- og reservelast. Det er heldigvis meget sjældent, at vi anvender kedlerne. Med opførelsen af flisværket har den ene kedel været helt overflødig. Til trods for at kedlen ikke blev brugt, så har der alligevel været en del omkostninger forbundet med den. Vi har derfor besluttet at nedlægge den ene kedel. JATOB v./ Orla’s Produktforretning har stået for arbejdet med at få kedlen nedtaget og bortskaffet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skorstenen Bredstrupvej

By | nyheder | No Comments

Gennemgang af skorsten

Der har været gennemgang af skorstenen på flisværket. Skorstenen er 55 meter høj, og håndværkerne har været både indvendig i skorstenen samt udenpå. Vi har vedhæftet billeder fra arbejdet udvendigt her under.

Central Bredstrup

Distribution/varmetal september 2019

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i september 2019: 7.503 MWh.

Den samlede distribution for 2019 til og med september er 106.835 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 113.592 MWh.

September måneds graddage var 84,4.
Graddagene for september i et normalår er 91,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2019 er 1.663,6.
Akkumuleret graddage for et normalår er 2.103,0.

 

Motivationstarif

By | nyheder | No Comments

Motivationstarif.

Det er i alles interesse, at energien i fjernvarmesystemet udnyttes optimalt – det er bedst for både økonomi og miljø. Derfor indfører Grenaa Varmeværk fra den 1. januar 2020 en motivationstarif, som erstatter afkølingstariffen.

Du kan læse mere om motivationstariffen HER