All posts by GrenaaVarme

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2019

By | nyheder | No Comments

Ved Grenaa Varmeværks ordinær generalforsamling onsdag den 27. marts 2019 fremsatte bestyrelsen et ønske om ændringer til vedtægterne. Da mindre en halvdelen af stemmerne var repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldte bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling.

Den ekstraordinær generalforsamling blev afholdt den 04.04.2019 kl. 16.00 på Energivej 6. Du kan læse referatet af den ekstraordinær generalforsamling HER

Referat af ordinær generalforsamling 2019

By | nyheder | No Comments

Grenaa Varmeværk afholdte ordinær generalforsamling onsdag den 27. marts 2019. Godt 200 andelshavere var mødt op i Kulturhuset Pavillonen, hvor formanden for bestyrelsen berettede om året der gik, revisoren fremlagde regnskab og budget og et nyt medlem blev stemt ind i bestyrelsen.

Du kan læse referatet af generalforsamlingen HER

 

Opførelsen af nyt solvarmeanlæg

By | nyheder | No Comments

Så er det nu – alt er klart. Teknikhuset, samt det tekniske anlæg står færdigt. Akkumuleringstanken står færdig i fuld højde og er blevet isoleret og beklædt med facadeplader. Akkumuleringstanken er med sine 4.500 kubikmeter magen til den, vi har ved flisværket. Den kan rumme mere end dobbelt så meget energi som akkumuleringstanken, vi har til det nuværende solvarmeanlæg. De i alt 1.440 solpaneler er sat op, og der er vand på anlægget.

Vi har fået overdraget nøglerne og dermed også driften på solvarmeanlægget. Den første sol er “tanket” og anvendt til at varme akkumuleringstanken op.

Så nu kan vi håbe på et solrigt forår og ikke mindst en varm og solrig sommer, så vi kan se vores anlæg i fuld produktion.

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport 2018

By | nyheder | No Comments

2018 blev et skelsættende år med udfasning af både Grenaa Kraftvarmeværk og Grenaa Forbrænding A/S. Grenaa Varmeværk er nu selvproducerende med 124.758 MWh i 2018. I alt blev der i 2018 produceret 164.601 MWh.

Grenaa Varmeværks bestyrelse anser selskabets drift som særdeles tilfredsstillende.

Du kan læse hele ledelsesberetningen og sammendrag af Grenaa Varmeværks årsrapport for 2018 her.

 

Det fulde regnskab kan læses her.

Central Bredstrup

Distribution/varmetal februar 2019

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i februar 2019: 19.322 MWh.

Den samlede distribution for 2019 til og med februar er 43.791 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 46.881 MWh.

Februar måneds graddage var 337,9.
Graddagene for februar i et normalår er 486,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2019 er 798,0.
Akkumuleret graddage for et normalår er 1.005,0.

 

sku op for varmen

Spar med fjernvarmen

By | nyheder | No Comments

Hos Grenaa Varmeværk vil vi rigtig gerne hjælpe vores forbrugere til at udnytte fjernvarmen på bedste vis. Derfor sender vi løbende forskellige informationsmaterialer ud på vores nyhedsbrev. Her på hjemmesiden kan du downloade “De 10 hotte”, som er 10 enkelte råd til en bedre varmeudnyttelse.

På www.youtube.com kan du finde flere gode indslag om fjernvarme. Du kan se en video med gode råd her.

Vores personale står gerne til rådighed med råd og vejledning om den bedste udnyttelse af dit fjernvarmeanlæg, samt hvordan du bedst anvender varmen i huset.

 

Opførelsen af nyt solvarmeanlæg

By | nyheder | No Comments

Opførelsen af Grenaa Varmeværks solvarmeanlæg løber planmæssigt. Teknikhuset, samt det tekniske anlæg står færdigt. Akkumuleringstanken står færdig i fuld højde og er blevet isoleret og beklædt med facadeplader. Akkumuleringstanken er med sine 4.500 kubikmeter magen til den, vi har ved flisværket. Den kan rumme mere end dobbelt så meget energi som akkumuleringstanken, vi har til det nuværende solvarmeanlæg. De i alt 1.440 solpaneler er sat op, og der er vand på anlægget.

Vi venter spændt på, at vi i løbet af de næste dage vil få overdraget nøglerne og dermed også driften på solvarmeanlægget. Så kan vi håbe på et solrigt forår og ikke mindst en varm og solrig sommer, så vi kan se vores anlæg i fuld produktion.

 

 

 

 

 

 

 

 

Central Bredstrup

Distribution/varmetal januar 2019

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i januar 2019: 24.469 MWh.

Den samlede distribution for 2019 til og med  er 24.469 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 22.916 MWh.

Januar måneds graddage var 460,1.
Graddagene for januar i et normalår er 519,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2019 er 460,1.

Akkumuleret graddage for et normalår er 519,0.

Varmeprisen falder i Grenaa

By | nyheder | No Comments

Du kan være ganske rolig – varmeprisen stiger ikke i Grenaa, tværtimod.

Du har kunnet læse om store prisstigninger i fjernvarmeregningen i pressen de seneste dage. Men som fjernvarmeforbruger i Grenaa kan du være ganske rolig, varmeprisen stiger ikke.

De store prisstigninger hos 173 kraftvarmeværker, som der refereres til i pressen, skyldes at pr. 1. januar 2019 bortfalder et tilskud fra staten – kaldet “grundbeløbet”. Grundbeløbet er givet til de kraftvarmeværker, som havde et krav om, at de skulle producere både varme og el. Kraftvarmeværkerne er ikke længere bundet af kravet om at producere både varme og el – og derfor forsvinder grundbeløbet.

Grenaa Varmeværk har ikke været pålagt kravet og har derfor heller ikke modtaget grundbeløbet. Og vi har ikke prisstigninger i vente refererende til grundbeløbets bortfald.

Og mere godt nyt !

Etableringen af Grenaa Varmeværks nye flisværk kommer for anden gang på bare et år forbrugerne tilgode. Vi har sænket prisen på varme med mere end 20 procent siden sommer. En MWh koster i dag 412,00 kr. mod 525,00 kr. i januar 2018.

 

Takstblad 2019

Årsopgørelse 2018 og takstblad 2019

By | nyheder | No Comments

Årsopgørelse 2018 og takstblad 2019

Du kan nu se din årsopgørelse under selvbetjening – eForsyning. Her kan du se sidste års varmeforbrug. Hvis du har penge til gode eller har et skyldigt beløb, vil det indgå i første rate 2019. Første rate betales 1. februar 2019.

Årsopgørelsen sendes som altid med første acontorate. Har du tilmeldt din betaling til betalingsservice vil årsopgørelsen tilknyttes BS-oversigten februar 2019.

Takstblad 2019 er anmeldt til Energitilsynet. Du kan læse takstbladet og blive klogere på priserne for 2019 her.

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi igen har kunne nedsætte prisen pr. MWh.

For at komme ind på din eForsyning skal du bruge dit brugernavn, som er dit forbrugernummer og din pinkode. Link til eForsyning her.