All posts by lykke_mercatus

Efterårsrenovering på ledningsnettet

By | nyheder | No Comments

I den seneste tid har vi været i gang med ledningsrenoveringer rundt omkring i Grenaa. Det sker for at være klar til vinterens kulde. Hvert år renoverer vi forskellige dele af ledningsnettet, og så kan de holde flere år frem i tiden.

På den måde undgår vi også pludselige sprængninger, som kan være en dyr omgang, da vandet blot fosser ud.

Natarbejde mindsker gener

Nogle gange vælger vi at arbejde om natten, så færrest mulige bliver berørt af, at vi lukker for det varme vand. For få uger siden var vi på aften- og natarbejde i sommerhuskvarteret, hvor vores to ledningsarbejdere Svend og Carsten var på job sammen med lokale håndværkere. Det forløb helt planmæssigt, og alle kunne stå op næste morgen til varmt vand i bruseren.

 

 

 

Stik til husene renoveres

Også på Herman Bangs Vej var vi i gang for nyligt. Her stod hovedledningen og stik til flere af husene for tur, så familierne igen er klar til at få varmet deres huse op henover de næste mange vintre.

 

eForsyning

eForsyning er populær

By | nyheder | No Comments

Log på ved hjælp af dit brugernavn og pinkode

Du finder dit forbrugernummer og pinkode på blandt andet din årsopgørelse. Det er de to numre, der er dit brugernavn og kodeord. Hvis du er varmemodtager og ikke selv får din årsopgørelse – det kan fx være, hvis du bor i et boligkompleks og betaler a conto til din udlejer – så har du desværre ikke denne mulighed.

Hold styr på dit forbrug

Når du er logget ind på eForsyning, kan du følge dit forbrug for hver dag, hver måned eller hvert år. Du skifter mellem de tre muligheder under graferne i ‘Mit forbrug’.

Husk at der kan være store udsving, når du kigger på dit daglige forbrug. Du bruger fx en masse varme, når du er i bad eller lige har tændt for varmen.

Det vil være meget nærliggende at holde øje med dit forbrug måned for måned, da du her kan se, om du holder dit fastlagte budget. Her kan du sammenligne med menupunktet ‘Forventet varmeregnskab’.

Under ‘Mine dokumenter’ finder du dine tidligere varmeregnskaber og diverse information fra varmeværket.

Følg med i flere forbrug

Hvis du ejer flere ejendomme med fjernvarme, er vicevært eller skal følge med i fx din 82-årige mors forbrug, så har du mulighed for at tilføje flere forbrugernumre til samme login.

Gå ind under ‘Mine oplysninger’ i eForsyning og tryk på ‘Tilknyt forbruger’.

Vi håber, at dette giver svar på dine spørgsmål, men du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os på tlf. 86 32 17 44.

Udramatisk markbrand

By | nyheder | No Comments

Udramatisk markbrand

Grenaa Varmeværk oplevede i går en af bivirkningerne ved den meget tørre sommer. Den bagende sol har ellers en positiv indvirkning på solvarmeanlægget, og de seneste tre måneder er der slået rekorder i at producere solvarme til Grenaa by.

Ved siden af det eksisterende anlæg er entreprenører lige nu i gang med at grave ud til endnu et stort solvarmeanlæg, og i den forbindelse opstod der i går onsdag en lille afgrænset brand på området.

“Entreprenøren var i gang med at klippe græs på et stort areal, da der opstod en gnist efter græsslåmaskinen ramte en sten. De fik hurtigt hældt sand på, som bremsede ilden, og de fik alarmeret brandvæsnet,” fortæller direktør for Grenaa Varmeværk Søren Gertsen, der selv observerede den første røg et par hundrede meter derfra. Da han nåede ned på området kort efter, var branden slukket og alt under kontrol.

“Brandvæsnet ankom og fik sprøjtet vand over området, og hele aktionen varede cirka 20 minutter. Det var ganske kontrolleret og uproblematisk, og har ikke haft nogle konsekvenser for hverken varmeværket eller det videre byggeri af vores solvarmeanlæg,” afslutter Søren Gertsen.

Kort efter var entreprenøren igen i gang med arbejdet.

Entreprenøren var hurtigt i arbejde igen.

Det lille mørke område, hvor branden opstod.

Første gravko-skovl er taget

By | nyheder | No Comments

Første gravko-skovl er taget

Du læste rigtigt. Vi har ikke taget det første spadestik, men tog den store gravko i brug, da vi markerede starten på byggeriet af det nye solvarmeanlæg.

Lokale i arbejde hele sommeren

Mandag den 18. juni 2018 gik vi i gang med byggeriet af det nye solvarmeanlæg, der sammen med det nuværende kommer til at strække sig over 20.600 kvadratmeter.

Lokale håndværkere fra Aalsrode Tømrerfirma og Murerfirma Bent Klausen er allerede godt i gang med første etape af byggeriet.

El:con vil derefter fortsætte en del af arbejdet, inden der kommer specialister i opsætning af netop denne type anlæg hertil for at tilslutte det hele.

Teknologien udvikler sig

Hen over sommeren skal vi blandt andet have rejst en akkumuleringstank på 4.500 kubikmeter – magen til den, vi har ved flisværket. Den kan rumme mere end dobbelt så meget energi som den, vi allerede har til det nuværende anlæg.

Der er generelt sket meget med teknologien, siden vi byggede det første anlæg i 2014 – dette betyder, at vi nu får “mere for pengene”. Vi får mere energi pr. kvadratmeter til en billigere pris end i 2014.

Solvarme til sommer

Når vi får overdraget nøglerne til det nye solvarmeanlæg i februar 2019, vil dette anlæg kunne producere 9.400 MWh hvert år. Det betyder, at solvarmeanlæggene tilsammen vil levere knap 10 % af den samlede fjernvarme til byens hjem.

Til næste sommer forventer vi, at vi i perioder kan producere varme udelukkende fra solvarmeanlægget og dermed helt lukke flisværket ned.

  

Prisnedsættelsen er en realitet

By | nyheder | No Comments

Prisnedsættelsen er en realitet

Siden fredag d. 15. juni 2018 har hver MWh, du bruger i dit hjem, været 85 kroner billigere, som resultat af at vi har taget vores nye flisværk i brug.

Allerede på seneste opkrævning den 2. juli 2018, kunne du lægge mærke til, at du har fået billigere varme. Se også det nye takstblad her.

Hvis du logger dig ind på din eForsyning, kan du desuden se, hvordan dit varmebudget ser ud for de næste perioder.

Du finder en guide til eForsyning her.

 

500 så det nye flisværk

By | nyheder | No Comments

Solen leverede det meste af varmen, da Grenaa Varmeværk i lørdags inviterede alle interesserede til at få en rundvisning i det nye flisværk på Bredstrupvej i Grenaa.

De mange rundvisninger blev suppleret af drikkevarer, pølser, is og taler af både værkets formand og byens borgmester. Så det er en både glad og stolt direktør, der fortæller, at dagen var en stor succes. “De første gæster stod klar allerede et kvarter før vi åbnede dørene, og siden kom der flere og flere til,” smiler Søren Gertsen.

Officiel indvielse

På talerstolen takkede både bestyrelsesformand for varmeværket Kent Soelberg og borgmester Jan Petersen for et godt samarbejde i en byggeproces, der har haft både op- og nedture, blandt andet på grund af en underleverandørs uventede konkurs. Borgmesteren fik samtidig overrakt et banner som bevis på, at Norddjurs Kommune er blevet bivenlig, efter at værket har tilplantet 1,5 hektar jord med blomster.
Som symbol på den officielle indvielse af flisværket, blev der sluppet 1000 balloner fri, som fløj hen over hovederne på de mange fremmødte. “Ballonerne er naturligvis miljøvenlige og letnedbrydelige, så det er helt i tråd med vores politik om bæredygtighed,” forsikrer Søren Gertsen.

Direktør Søren Gertsen byder velkommen fra talerstolen

Bestyrelsesformand Kent Soelberg fortæller om op- og nedture frem til åbningen af værket

Borgmester Jan Petersen ønsker tillykke og takker for det gode samarbejde

Folk venter på de 1000 balloner

1000 balloner slippes løs og markerer indvielsen

Direktør Søren Gertsen, borgmester Jan Petersen, bestyrelsesformand Kent Soelberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is mod højdeskræk

En af gæsterne var Jens, der selv er koblet på fjernvarmenettet. “Jeg læste om indvielsen på Facebook og syntes, at det lød som et spændende arrangement,” fortæller han, netop som han kommer fra en rundvisning sammen med sine tre børn Sebastian, Isabell og Jasmin.
Sebastian og Isabell syntes, det var spændende at se, hvordan det varme vand i vandhanen og radiatoren egentlig bliver til. Fra toppen af bygningen kunne de endda se helt hjem til deres hus i nærheden af Baunhøj Mølle.
“Jeg har højdeskræk, så jeg var lidt bange, da vi skulle op ad trapperne,” fortæller Jasmin, der er den yngste i flokken. “Men så gik vi ned og fik en is, og så blev det godt igen,” tilføjer far Jens med et smil.

Far Jens med Sebastian, Isabell og Jasmin

Teknik og miljøforhold

Inden dagen var omme havde Oluf, der arbejder på flisværket, gennemført tre rundvisninger. “Folk var meget interesserede og spørgelystne, så hver tur tog omkring en time,” forklarer han og fortsætter: “Mange ville gerne vide, hvor mange læs flis, vi bruger om dagen. Og så spurgte flere ind til, hvad der sker med asken efter afbrænding i forhold til det miljømæssige.”
“Dagen gik over al forventning, og jeg er super tilfreds med, at så mange var mødt frem og viste så stor interesse for deres fjernvarmeanlæg,” fortsætter Søren Gertsen og slutter med en anden god nyhed til andelshaverne: “Det er da kun en ekstra bonus, at vi i samme uge har kunnet afsløre, at fjernvarmen bliver 16 procent billigere allerede fra den 15. juni.”

Se også en video med udklip fra borgmesterens og værkets bestyrelsesformands taler her.

Rundvisning på toppen af flisværket

Spørgelystne folk på rundtur

Et kig ind i den tændte fliskedel

I teltet kunne man finde drikkevarer, pølser og is

Folk venter på at komme på guidet rundvisning på værket

Driftsleder på flisværket Klaus Albæk fortæller om alt det tekniske

Der var lagt masser af pølser på grillen til gæsterne

Flot havudsigt fra toppen af værket

Indenfor i kontrolrummet

Selvom det var varmt udenfor, var der alligevel blus på kedlen

Forbrændingen lukker og slukker

By | nyheder | No Comments

Forbrændingen lukker og slukker

Vi har nu sagt farvel til Grenaa Forbrænding på Kalorievej 9. Vi har brændt det sidste affald og ryddet stedet, så det er klar til at blive fjernet.

Stor tak til medarbejderne

Vi skylder en stor tak til vores medarbejdere på Forbrændingen, som i sidste halvdel af april stod for at lukke og slukke anlægget. Det sidste affald blev brændt af medio-april, og den 30. april var vores medarbejdere klar til at dreje nøglen helt.

Historien om Grenaa Forbrænding

Grenaa Forbrænding har leveret varme til Grenaas borgere siden 1981, hvor affaldsovnen for første gang blev taget i brug. Forbrændingsanlægget blev oprindeligt etableret med to formål. Dels at bortskaffe affald fra den daværende Grenaa Kommune og dels at producere fjernvarme, der ellers tidligere udelukkende havde været produceret på olie.

I vinterperioden, hvor affaldsmængden er mindst, var anlæggets kapacitet  i en lang periode tilstrækkelig til at aftage næsten hele den samlede mængde affald fra det meste af Djursland. Om sommeren, hvor affaldsmængden var større på grund af bl.a. turister, blev den overskydende mængde deponeret på lodsepladsen.

Skift til ny stikledning

By | nyheder | No Comments

Skift til ny stikledning

Nogle gange bliver vi kontaktet af forbrugere, som skal bygge nyt hus på deres grund eller renovere det eksisterende hus. Denne proces vil vi nemlig gerne være en del af, da det giver os mulighed for at udskifte stikledningerne til fjernvarmen.

Med fra start

Når vi er med helt fra starten af byggeprocessen, kan vi sørge for at lukke den gamle stikledning af og montere en ny, når byggeriet er nået dertil. På den måde sikrer vi, at vi ikke skal ind og skifte en gammel stikledning om 5-10 år, fordi den er gået i stykker. Det kan ofte gå ud over f.eks. indkørsler, som vi må brække op og lægge igen. Det kan være en stor og dyr proces.

Nybyg på Primulavej

Senest har vi været forbi Primulavej, hvor en forbruger bygger nyt hus. Her er allerede installeret fjernvarme. Inden de begyndte at grave og bygge op, fik vi revet de gamle ledninger op. Nu har vi så tilsluttet en ny stikledning til grunden, så fjernvarmen er klar til det nye hus.

Besøg på værket

By | nyheder | No Comments

Besøg på værket

I sidste måned havde vi besøg af flere interesserede, der skulle vises rundt på vores nye flisværk.

Bæredygtig energi på Djursland

Vi havde blandt andet besøg af en klasse fra Grenaa Gymnasium, som var i gang med et spændende projekt om bæredygtig energi på Djursland. Her viste vores direktør Søren og maskinmester Klaus rundt på flisværket og fortalte om de mange fordele ved denne type opvarmning. Søren gav dem desuden en introduktion til vores solvarmeanlæg og dets miljømæssige fordele.

Det var spændende at have besøg af unge elever, som var nysgerrige efter at lære mere.

Brandfolk på pladsen

Marts var også måneden, hvor vi fik besøg af over 30 brandmænd. Heldigvis var det et planlagt besøg og ikke midt i et nødstilfælde. De var her for at få en rundvisning på flisværket. Det var både af ren nysgerrighed fra deres side og for at lære værket bedre at kende. Hvis de en dag skal løse en opgave her, så kan de nu nemmere finde rundt.