Bi-venlig erhvervsareal

  • 0
  • juni 25, 2020

Bi-venlig erhvervsareal

Allerede i 2018 valgt Grenaa Varmeværk at anlægge en blomstereng på grunden på Bredstrupvej ved flisværket, der er udlagt som en bufferzone mellem boligområdet og erhvervsområdet.

På den måde bidrager Grenaa Varmeværk til, at Norddjurs Kommune kan kalde sig for en bi-venlig kommune. Det er Danmarks biavlerforening, der står bag initiativet med bivenlige kommuner.

Værdien af de danske biers – honningbier og vilde bier – bestøvning af afgrøder i landbrug og frugtavl udgør 1 milliard kroner årligt. Hertil kommer værdien af deres bestøvning af naturens planter – denne værdi kan ikke gøres op i kroner og øre, men den medvirker til at sikre føde til fugle og vildt. Også haveejernes vækster nyder godt af de flittige biers bestøvning. Derfor er det vigtigt, at sikre bierne gode levevilkår.

I dag er en af de største udfordringer for bierne, at der gennem sæsonen er perioder, hvor det er yderst vanskeligt for bierne at finde føde. Fødemanglen er kritisk, da den svækker biernes vitalitet og gør dem mere modtagelige og sårbare over for sygdomme og pesticider. Dette vil føre til en dårligere bestøvning, som i sidste ende kan reducere landbrugets produktion og de vilde planters udbredelse.

Alle kommuner, der etablerer mindst 1 hektar af de bivenlige planter fra DLF får et certifikat, i form af et roll-up banner, der kan pryde indgangen til kommunens borgerservice eller lignende. Af dette certifikat fremgår det, at kommunen har ydet en særlig indsats for bierne.

Vi har igen i år den fineste blomstereng, der summer af liv og giver et fint kig til både solvarmeanlægget og flisanlægget.

 

Video med blomsterengen