Brænder for sit fag

  • 0
  • februar 2, 2018
Anders Høgenhaven

Brænder for sit fag

Vores tekniske koordinator Anders Høgenhaven har mange kasketter på i løbet af en dag. Gennem 28 år ved Grenaa Varmeværk har han oparbejdet mange forskellige kompetencer, og i dag er hans primære opgave at sørge for, at værket kører optimalt.

Anders trives med jobbet, hvor to dage sjældent ligner hinanden, og siger “Min hverdag er ikke skemalagt og forløber næsten aldrig som planlagt. Der opstår ofte nye hændelser, som skal tages action på.” Det kan være alt fra forbrugerhenvendelser til leverandør-nedbrud eller netsprængninger. Som teknisk koordinator skal han have styr på produktion, distribution og drift. Han gør det dog ikke alene. Det hele sker i tæt samarbejde med hans kollegaer fra alle af værkets afdelinger. Når det går stærkt, er det dejligt at kunne regne med hinanden. “Vi har korps-ånd og står sammen i last og brast,” siger Anders stolt.

En dag på varmeværket

Hverdagen starter som regel klokken 8, hvor han sammen med kollegaerne gennemgår nattens forløb. Her tjekker han rapporteringen i varmeværkets SRO-system (styring, regulering og overvågning), hvor han kan aflæse temperatur, tryk og energiforbrug på ledningsnettet. I løbet af dagen består opgaverne i at sørge for drift og vedligeholdelse af varmeværkets fire oliefyr-varmecentraler, der består af ti kedler med en samlet effekt på cirka 80 MW. Han holder også et skarpt øje med vekslerstationens seks varmeveksler på cirka 90 MW på Bredstrupværket.

Selvom hverdagen er omskiftelig, er den ekstra spændende for tiden. Kraftvarmeværket er for nylig lukket ned og nu er vores flisværk snart i fuld drift. Hverdagen ser derfor meget anderledes ud fremadrettet, hvor vi selv skal producere al energi under eget tag.

Anders er lidt af en teknisk nørd og følger interesseret med i alt det nye indenfor energisektoren. Derfor er han også begejstret for, at vores nye flisværk er CO2-neutralt og udnytter brændslet optimalt. 

Han glæder sig over at skulle arbejde på varmeværket nogle år endnu, idet varmeforsyning fremadrettet altid vil være i rivende udvikling og meget spændende at være en del af.