Category Archives: 60 års jubilæum

Halv pris for nybyggere af lavenergihuse

By | 60 års jubilæum | No Comments

Halv pris for lavenergihuse

Da Josefine Kildahl og Morten Pedersen besluttede sig for at bygge deres drømmehus på Møgelbjerg, valgte de at få lagt fjernvarme ind, selv om der ikke er tilslutningspligt. “Vores hus er klassificeret som lavenergihus, og derfor fik vi investeringsbidraget reduceret til det halve,” fortæller Morten, der, sammen med Josefine og deres to børn, overtog nøglerne i starten af juni måned i år.

“Vi havde også fjernvarme i vores tidligere hjem,” supplerer Josefine og fortsætter: “Det har altid fungeret fint, og vi regner med, at vores varmeudgift kommer til at ligge på 8-10.000 kr. om året. Det er det samme som i vores gamle hus, selv om det her er 50 kvm. større. Der er gulvvarme over hele huset, og det er virkelig lækkert.”

Parret blev anbefalet at koble sig på fjernvarme af deres byggerådgiver. “Vi købte huset gennem et af de store typehusfirmaer, og det var rådgiverens erfaring, at det ikke kunne betale sig at finde andre opvarmningsformer som fx varmepumper, når tilkoblingen var så billig,” fortsætter Morten.

I dag er de glade for den beslutning, både fordi de helt slipper for at tænke på vedligeholdelse af eventuelt eget varmeanlæg, og fordi de i planlægningsfasen af huset havde masser af andre ting at forholde sig til. “Det har været en spændende proces med masser af forskellige valg, hvor vi har skullet sætte os ind i mange forhold, så det var rart og bekvemt, at vi blev rådet til at vælge fjernvarme,” runder Morten af.

 

Gå tilbage til jubilæumssiden her.

Gigant varmepumper sat i drift

By | 60 års jubilæum | No Comments

Gigant varmepumper sat i drift

Sidste grønne skud på Grenaa Varmeværk er to kæmpe varmepumper, der bruger nyeste teknologi til, at trække varme ud af den blå luft.

Med en investering på omkring 30 mio. kr. er Grenaa Varmeværk et af de første i landet, der har taget miljøvenlige luft til vand varmepumper i drift. De fungerer ved, at suge varmen ud af den blå luft, og overføre den til en stor akkumuleringstank. „Vi har bygget et »sommerværk«, og forventer, at pumperne årligt kan producere, hvad der svarer til opvarmning af 940 boliger,” fortæller direktør Søren Gertsen.

Flisfyr holder sommerferie

Pumperne yder mest ved en udetemperatur på over syv grader, og Søren ser derfor kombinationen af solvarmeanlæg og varmepumper, som ideel til produktion af billig og grøn varme – ikke mindst i sommerhalvåret. Det betyder, at Grenaa Varmeværks to fliskedler stort set kan undgå at køre i tre måneder. „Det har stor betydning, for det er dyrt at køre med kedlerne på lav last, ligesom deres levetid på den måde forlænges. I 2020 har de kørt fire dage i august mod 27 dage året før, hvor vi endnu ikke havde varmepumperne.“

Anlægget har været undervejs i halvandet år, og det er forventningen, at det kan køre med minimale vedlige­holdelsesomkostninger. „Det er en forholdsvis enkel teknologi, og på den baggrund har vi også en formodning om, at vi igen kan sænke varmepriserne yderligere.“

FAKTA
112 luft til vand varmepumper
Samlet effekt: 4,5 MW
Min. COP faktor: 3,53
Forventet årlig produktion: 17.000 MWh
Forventet årligt elforbrug: 4.400 MWh

 

Gå tilbage til jubilæumssiden her.

Grøn dagsorden i hverdagen

By | 60 års jubilæum | No Comments

Grøn dagsorden i hverdagen

Grenaa Varmeværk har i næsten 20 år opnået at få Norddjurs Kommunes såkaldte Grønt MiljøCertifikat, der er et enkelt system til at kvalitetssikre miljøarbejdet.

“Det er en slags skabelon for, hvordan vi skal håndtere alle vores miljøforhold, og på den måde sparer vi tid på arbejdet. Vi ser løbende på det, og sikrer dermed, at det ikke bliver statisk. I ordningen er det fastsat, at vi skal afholde fire møder om året, hvor vi gennemgår vores procedurer og ser på vores miljøforhold,” forklarer direktør Søren Gertsen, der også mener, det er vigtigt, at alle i organisationen tager ejerskab af arbejdet. “Vi er 17 medarbejdere fordelt på flere forskellige afdelinger, der alle er repræsenteret i miljøudvalget. Det gør os meget operative, fordi vi med det samme kan vurdere og beslutte om et forslag eller en problemstilling, skal føre til aktiv handling.”

Behandler også eget arbejdsmiljø

Parallelt med miljømøderne behandler den samme gruppe også det interne arbejdsmiljø. “Der har vi fokus på vores APV (Arbejds-Plads-Vurdering), og en gang om året holder vi møde for alle medarbejdere, hvor bedriftscentret stikker spaden dybere ned, og hvor jeg ikke selv deltager,” fortæller Søren. Miljøcertifikatet skal fornys hvert tredje år.

 

Gå tilbage til jubilæumssiden her.

Pioner i ansvarlig energiproduktion

By | 60 års jubilæum | No Comments

Pioner i ansvarlig energiproduktion

En total omlægning fra afbrænding af olie og dagrenovation til varmepumper, solvarme og flis har gjort produktionen bæredygtig og Grenaa Varmeværk til ren miljø-duks.

På ti år har Grenaa Varmeværk udviklet sig fra hovedsageligt at være energikøber og -distributør til i dag selv at producere varmen. “Med den brede pensel leverede de nu nedlagte Grenaa Kraftvarmeværk og Grenaa Forbrænding hhv. 60 og 35 pct. af varmen, mens vores eget første solvarmeanlæg leverede 5 pct.,” forklarer direktør Søren Gertsen.

Miljøvenlig energiteknologi

I dag produceres varmen fra egne anlæg i et miks fra varmepumper, solfangere og fliskedler. “Kombination af de tre grønne energikilder, har gjort varmeforsyningen langt mere bæredygtig. Vi køber grøn strøm til pumperne, solen er eneleverandør til solpanelerne og i vores kedler fyres der udelukkende med certificeret flis fra bæredygtige skovbrug.”

Billigere varme

De markante investeringer har vist sig at have en positiv effekt, ikke alene miljømæssigt, men også økonomisk. “På fem år har vi investeret 250 mio. kr., og det er tydeligt, at vores retning har haft effekt. Vi har kunnet nedsætte forbrugspriserne markant, og ligger i dag i gruppen af de billigste 20 varmeværker i landet. Vores set up er meget stærkt, og jeg håber, at mange vil være med til at fortælle den historie højt, for det er et rigtig godt argument for tilflytning til området,” slår Søren fast.

 

Gå tilbage til jubilæumssiden her.

Fra energikøber til producent

By | 60 års jubilæum | No Comments

Fra energikøber til energiproducent

Direktør Søren Gertsen gør ved udgangen af jubilæumsåret status over de seneste ti år i Grenaa Varmeværk. “Der er blevet etableret adskillige produktionsanlæg, der har resulteret i, at vi har fået en rigtigt lav varmepris i Grenaa,” fortæller han.

I 2016 blev et splinternyt solvarmeanlæg etableret, og umiddelbart derefter begyndte etableringen af flisværket, som skulle afløse det eksisterende kraft-varmeværk og affaldsforbrænding. Siden blev der etableret yderligere et solvarmeanlæg og et varmepumpeanlæg, og Grenaa Varmeværk står derfor i dag med flere forskellige produktionsformer, der komplimenterer hinanden godt. “For eksempel om sommeren,” uddyber Søren og fortsætter: “Der kan vi udnytte solenergi og energi fra luften. Så kan vi stoppe de store fliskedler og gøre dem klar til, at det bliver rigtigt koldt.”

Den foreløbige konklusion på Grenaa Varmeværks udvikling gennem de seneste 10 år er ifølge Søren, at de to solanlæg, varmepumpeanlægget og flisværket er et rigtigt godt set up, som gør at Grenaa Varmeværk i dag kan tilbyde en rigtigt lav varmepris i Grenaa. “Vi ser frem til fortsat at have en lav varmepris i Grenaa, og lad os se, hvordan det kommer til at gå i 2021,” afslutter han med et smil.

 

Gå tilbage til jubilæumssiden her.

Sådan sparer du penge på din varmeregning

By | 60 års jubilæum | No Comments

Sådan sparer du penge på din varmeregning

Grenaa Varmeværk vil gerne være så grønt som muligt, og har derfor lavet en motivationstarif, der skal få dig til at hive mere energi ud af fjernvarmevandet.

Fjernvarmevandet skal helst afkøles så meget som muligt, inden det sendes retur til varmeværket. ”Hvis vandet er 70°C, når det kommer ind i huset, forventer vi en returtemperatur på 28°C,” forklarer servicetekniker Oluf Lund Nielsen. Hvis returtemperaturen er for varm, vil du blive opkrævet en afgift. Er returvarmen derimod kold, får du udbetalt en bonus. Det er derfor ikke bare dit forbrug, der afgør prisen på varmeregningen, men også temperaturen af returvandet.

Her får du seks gode råd til, hvad du kan gøre for at sænke din returtemperatur og spare penge på varmeregningen:

  1. Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens
  2. Placer aldrig gardiner, møbler eller tøj på eller foran radiatoren og termostaten
  3. 21˚ C er en ideel stuetemperatur for de fleste. Hver ekstra grad betyder ca. 5% højere varmeforbrug
  4. Hold altid døren lukket til kolde rum
  5. Indstil temperaturen på det varme brugsvand til 50-55˚C
  6. Find en passende indstilling for gulvvarmen, og undgå yderligere regulering af temperaturen

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte Grenaa Varmeværk på tlf.: 86 32 17 44 eller adm@grenaavarme.dk. Du kan også se, om du kan finde svar på dit spørgsmål her.

 

Gå tilbage til jubilæumssiden her.

Få hurtigt og enkelt overblik over dit forbrug

By | 60 års jubilæum | No Comments

Få hurtigt og enkelt overblik over dit forbrug

Din varmeregning kan måske være lidt svær at forstå, men med selvbetjeningen eForsyning bliver det lettere og mere overskueligt for dig, at se dine regninger og følge dit fjernvarmeforbrug – lige når det passer dig. På den måde bliver det mere enkelt for dig, at styre dit forbrug og derved spare penge.

eForsyning er dit personlige overblik

Som kunde hos Grenaa Varmeværk, får du adgang til eForsyning, som hjælper dig til at følge dit varmeforbrug. ”Her kan forbrugerne følge deres returtemperatur og deres varmeforbrug. Vi lægger data ind dag for dag, så man kan se det seneste års forbrug, og sammenligne det med forbruget sidste år,” siger servicetekniker Oluf Lund Nielsen. På den måde kan du løbende holde øje med, om du overholder dit budget, og sammenligne dit reelle forbrug med det forventede varmeregnskab.

Hvor finder jeg eForsyning?

Du kan finde selvbetjeningen på vores hjemmeside under menupunktet Information, eller du kan downloade appen eForsyning i App Store eller Google Play.

Dit brugernavn og pinkode finder du på din varmeopkrævning, på betalingsservice eller på dit opkrævningskort.

Læs mere om eForsyning her!

 

Gå tilbage til jubilæumssiden her.

Jeg har indflydelse på mit varmeværk

By | 60 års jubilæum | No Comments

Jeg har indflydelse på mit varmeværk

Han har ikke været med i andre bestyrelser før, og det var derfor en helt ny verden, han trådte ind i, da Tommy Søholm blev valgt ind i bestyrelsen. ”Jeg kom ind på et spændende tidspunkt, fordi det går godt, og der er store muligheder for fremtiden,” fortæller Tommy, som til daglig er leder af IT-afdelingen på Viden Djurs i Grenaa.

Han vidste ikke så meget om varmeværker og varmeproduktion, da han trådte ind i bestyrelsen, og derfor ser han sig selv, som repræsentant for den almene forbruger. ”Man har mulighed for at gøre sin røst gældende og stille spørgsmål ved generalforsamlingen,” forklarer Tommy. ”Grenaa Varmeværk er medlemsejet, så der skal ikke tjenes penge til nogle aktionærer bagom varmeværket, og derfor får forbrugeren så billig og god varme som muligt.”

Han mener at medlemmerne supplerer hinanden godt med kompetencer og erfaringer fra forskellige erhverv. ”Vi er en gruppe, der fungerer godt sammen, og vi tager både store og små beslutninger. Mange af de store beslutninger blev taget før jeg kom ind, men jeg var med til at tage beslutningen om flisværket,” forklarer Tommy, og fortæller at han brænder for, at de går den rigtige vej, når det kommer til klimaet. Derfor er han glad for at varmeværket, der tidligere var drevet af olie, nu har fundet grønnere løsninger, der både er bedre for klimaet og billigere for den almene forbruger.

 

Gå tilbage til jubilæumssiden her.