Category Archives: nyheder

Droneflyvning

By | nyheder | No Comments

Termografering af fjernvarmenettet fra luften

Fjernvarmenettet i byen skal nu termograferes fra luften af en drone.

For at finde evt. utætheder vil Grenaa Varmeværk få termograferet forsyningsnettet i perioden 25.01.2022 – 26.02.2022.

Vi har mange kilometer fjernvarmerør at holde øje med, så hvis der går hul på et rør i dag, kan det tage tid at lokalisere stedet præcist, og vi risikerer nogle gange at skulle grave op i et større område end nødvendigt. Det er både tidskrævende og dyrt.

Fra luften kan dronen med en termisk sensor måle varmeudstråling og skabe et billede af det. Det er ikke almindelige billeder der tages, men derimod en grafisk mosaik hvor man kan identificere unormalt høje temperaturer og dermed sandsynligheden for et varme- og vandtab.

Ved at termografere fra en drone er det vores klare håb at vi hurtigt kan få et mere præcist overblik over hvor der eventuelt er utætheder og derved hurtigt at kunne gøre noget ved det til gavn for både CO2-regnskabet og varmeregningerne.

Der er en række forhold der skal være i orden for, at det overhoved er muligt at termografere med droner.

For at få de bedste resultater og de rigtige temperaturer sender vi dronerne i luften når det er koldt.
Der må ikke være regn eller våd asfalt, for så kan de ikke måle de rette temperaturer. Der må også kun være middelvind under 8 meter i sekundet, ellers kan de ikke flyve stabilt.

Det kan derfor være svært at fortælle hvornår vi flyver, men vi vil løbende oplyse om planlagte og gennemførte flyvninger på vores hjemmeside.

 

FAKTA OM DRONEN

Dronen flyver i 80-120 meters højde, og man vil muligvis kunne høre en svag brummen fra den.

Dronen tager ikke almindelige billeder. Den måler kun elektromagnetiske stråling i bølgelængderne
7,5 – 14 µm med en termisk sensor. Intensiteten omregnes til en faktisk temperatur. Temperaturen tildeles en farve og deraf opstår termografibillederne.

Termograferingen udføres af Drone Systems for Grenaa Varmeværk Fjernvarme. Der skal to personer til at styre dem og udføre termograferingen.

Læs mere om Drone Systems her: dronesystems.dk

 

Årsopgørelse for 2021 

By | nyheder | No Comments

Årsopgørelse for 2021 
Du kan se din årsopgørelse på vores hjemmeside under selvbetjening, årsopgørelsen udsendes desuden sammen med første rate i 2022, som skal betales den 2. februar 2022.
Vi har 4 acontobetalinger, som forfalder til betaling 02.02.2022, 04.04.2022, 04.07.2022 og 04.10.2022.
På vores hjemmeside www.grenaavarme.dk kan du under selvbetjening ved E|forsyning finde detaljer om dit varmeforbrug.
Her kan du også finde din styringstabel og meget mere.

Årsaflæsning 2022
Bemærk at årsaflæsningen i 2022 vil sker ultimo december.

 

Central Bredstrup

Distribution/varmetal december 2021

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i december 2021: 25.148 MWh.

Den samlede distribution for 2021 til og med december er 171.944 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2020 var 153.077 MWh.

December måneds graddage var 376,9
Graddagene for november et normalår er 461,0

De samlede akkumulerede graddage for 2021 er 2.746,2

Akkumulerede graddage for et normalår er 3.112,0

Nye tiltag i 2022

By | nyheder | No Comments

Nye tiltag i 2022

Grenaa Varmeværk har i en stor del af 2021 målrettet arbejdet på at etablere et el-producerende solcelleanlæg på et areal på Teknologivej. Arealet, der er på 50.000 kvadratmeter, blev overtaget af Norddjurs Kommune 1. november i fjor.

»Med etablering af el-producerende solceller får vi styr på elprisen, der i den sidste halvdel af 2021, nærmest er gået amok, og der er set elpriser, der aldrig har været højere. Der er indhentet alle de fornødne tilladelser fra blandt andet Energistyrelsen, og der er ligeledes modtaget en byggetilladelse fra Norddjurs Kommune til at opføre anlægget,« siger Søren Gertsen.

Projektet har ligeledes været i udbud, og der forventes indgået en aftale med en leverandør i den sidste del af januar. Det kan forventes, at anlægget begynder at producere grøn strøm i august måned i år.

Læs hele artiklen her

 

Central Bredstrup

Distribution/varmetal november 2021

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i november 2021: 17.400 MWh.

Den samlede distribution for 2021 til og med november er 146.849 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2020 var 132.249 MWh.

November måneds graddage var 291,2
Graddagene for november et normalår er 341,0

De samlede akkumulerede graddage for 2021 er 2.369,3

Akkumulerede graddage for et normalår er 2.651,0

Central Bredstrup

Distribution/varmetal oktober 2021

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i oktober 2021: 12.597 MWh.

Den samlede distribution for 2021 til og med oktober er 129.449 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2020 var 88.651 MWh.

oktober måneds graddage var 183,7
Graddagene for september et normalår er 207,0

De samlede akkumulerede graddage for 2021 er 2.078,1

Akkumulerede graddage for et normalår er 2.310,0

Central Bredstrup

Distribution/varmetal September 2021

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i september 2021: 6.896 MWh.

Den samlede distribution for 2021 til og med september er 116.852 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2020 var 79.554 MWh.

September måneds graddage var 59,6
Graddagene for september et normalår er 91,0

De samlede akkumulerede graddage for 2021 er 1.894,4

Akkumulerede graddage for et normalår er 2.103,0

Central Bredstrup

Distribution/varmetal August 2021

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i august 2021: 5.575 MWh.

Den samlede distribution for 2021 til og med august er 109.956 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2020 var 97.400 MWh.

August måneds graddage var 20,9
Graddagene for august et normalår er 18,0

De samlede akkumulerede graddage for 2021 er 1.834,8

Akkumulerede graddage for et normalår er 2.012,0

Central Bredstrup

Distribution/varmetal juli 2021

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i juli 2021: 4.559 MWh.

Den samlede distribution for 2021 til og med juli er 104.382 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2020 var 92.519 MWh.

Juli måneds graddage var 0,0
Graddagene for juli et normalår er 22,0

De samlede akkumulerede graddage for 2021 er 1.813,9

Akkumulerede graddage for et normalår er 1.994,0

Central Bredstrup

Distribution/varmetal juni 2021

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i juni 2021: 5.387 MWh.

Den samlede distribution for 2021 til og med juni er 99.823 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2020 var 86.700 MWh.

Juni måneds graddage var 8,2
Graddagene for juni i et normalår er 58,0

De samlede akkumulerede graddage for 2021 er 1.813,9

Akkumulerede graddage for et normalår er 1.972,0