Category Archives: nyheder

Fremgang på Solvarmeanlæg 2

By | nyheder | No Comments

Fremgang på Solvarmeanlæg 2

 

I den seneste måned har vi set stor fremgang i byggeriet på Solvarmeanlæg 2.

Teknikhuset står færdigt til, at vi kan begynde at sætte fokus på det tekniske anlæg, som skal bruges til den daglige drift. Du kan læse om opsættelsen af vekslere i et andet indlæg på vores hjemmeside.

Akkumuleringstanken står færdig i fuld højde og er ved at blive isoleret og beklædt med facade plader. Akkumuleringstanken er med sine 4.500 kubikmeter magen til den, vi har ved flisværket. Den kan rumme mere end dobbelt så meget energi som akkumuleringstanken, vi har til det nuværende solvarmeanlæg.

De beslag, som skal bære selve solpanelet, er alle banket i jorden og knap halvdelen af de i alt 1.440 solpaneler er sat på.

Der er generelt sket meget med teknologien, siden vi byggede det første anlæg i 2014 – dette betyder, at vi nu får “mere for pengene”. Vi får mere energi pr. kvadratmeter til en billigere pris end i 2014.

Når vi får overdraget nøglerne til det nye solvarmeanlæg i februar 2019, vil dette anlæg kunne producere 9.400 MWh hvert år. Det betyder, at solvarmeanlæggene tilsammen vil levere knap 10 % af den samlede fjernvarme til byens hjem.

Fra næste sommer forventer vi, at vi i perioder kan producere varme udelukkende fra solvarmeanlægget og dermed helt lukke flisværket ned.

 

         

 

Vekslere ankommer

By | nyheder | No Comments

Vekslere ankommer til Grenaa

 

Vi har modtaget de to vekslere, som skal bruges på Solvarmeanlæg 2. De to vekslere har en samlet ydeevne på 16 MW. Vekslerne kom med lastbil fra Finland og blev kranet ind i det nye teknikhus.

Da vi har fået to vekslere, giver det os en stor driftsmæssig effekt og sikkerhed. Vi gælder os til at komme i drift til februar.

 

 

   

 

 

Sporstoffet uranin

By | nyheder | No Comments

Grenaa Varmeværk tilsætter uranin

Grenaa Varmeværk tager løbende tiltag til at formindske vandtab. Som led i søgningen efter eventuelle utætheder, har varmeværket den 13. november 2018 tilsat fjernvarmevandet godkendt grønt fluorescerende farvestof – sporstoffet uranin.

Såfremt dit brugsvand til bad/husholdning m.v. farves grønt eller andet udsivende vand er farvet grønt, bedes du kontakte varmeværket eller din aut. Vvs-installatør. (Synlige gennemsigtige fjernvarmerør/gulvvarmerør vil også tiltage den grønne farve, som fjernvarmevandet har fået, hvilket er OK).

Central Bredstrup

Distribution/varmetal oktober 2018.

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i oktober 2018: 12.611 MWh.

Den samlede distribution for 2018 til og med oktober er 126.202 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2017 var 126.962 MWh.

Oktober måneds graddage var 188,2.
Graddagene for oktober i et normalår er 207,0.

Efterårsrenovering på ledningsnettet

By | nyheder | No Comments

I den seneste tid har vi været i gang med ledningsrenoveringer rundt omkring i Grenaa. Det sker for at være klar til vinterens kulde. Hvert år renoverer vi forskellige dele af ledningsnettet, og så kan de holde flere år frem i tiden.

På den måde undgår vi også pludselige sprængninger, som kan være en dyr omgang, da vandet blot fosser ud.

Natarbejde mindsker gener

Nogle gange vælger vi at arbejde om natten, så færrest mulige bliver berørt af, at vi lukker for det varme vand. For få uger siden var vi på aften- og natarbejde i sommerhuskvarteret, hvor vores to ledningsarbejdere Svend og Carsten var på job sammen med lokale håndværkere. Det forløb helt planmæssigt, og alle kunne stå op næste morgen til varmt vand i bruseren.

 

 

 

Stik til husene renoveres

Også på Herman Bangs Vej var vi i gang for nyligt. Her stod hovedledningen og stik til flere af husene for tur, så familierne igen er klar til at få varmet deres huse op henover de næste mange vintre.

 

eForsyning

eForsyning er populær

By | nyheder | No Comments

Log på ved hjælp af dit brugernavn og pinkode

Du finder dit forbrugernummer og pinkode på blandt andet din årsopgørelse. Det er de to numre, der er dit brugernavn og kodeord. Hvis du er varmemodtager og ikke selv får din årsopgørelse – det kan fx være, hvis du bor i et boligkompleks og betaler a conto til din udlejer – så har du desværre ikke denne mulighed.

Hold styr på dit forbrug

Når du er logget ind på eForsyning, kan du følge dit forbrug for hver dag, hver måned eller hvert år. Du skifter mellem de tre muligheder under graferne i ‘Mit forbrug’.

Husk at der kan være store udsving, når du kigger på dit daglige forbrug. Du bruger fx en masse varme, når du er i bad eller lige har tændt for varmen.

Det vil være meget nærliggende at holde øje med dit forbrug måned for måned, da du her kan se, om du holder dit fastlagte budget. Her kan du sammenligne med menupunktet ‘Forventet varmeregnskab’.

Under ‘Mine dokumenter’ finder du dine tidligere varmeregnskaber og diverse information fra varmeværket.

Følg med i flere forbrug

Hvis du ejer flere ejendomme med fjernvarme, er vicevært eller skal følge med i fx din 82-årige mors forbrug, så har du mulighed for at tilføje flere forbrugernumre til samme login.

Gå ind under ‘Mine oplysninger’ i eForsyning og tryk på ‘Tilknyt forbruger’.

Vi håber, at dette giver svar på dine spørgsmål, men du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os på tlf. 86 32 17 44.

Central Bredstrup

Distribution/varmetal september 2018.

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i september 2018: 7.040 MWh.

Den samlede distribution for 2018 til og med september er 113.592 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2017 var 115.232 MWh.

September måneds graddage var 64,2.
Graddagene for september i et normalår er 91,0.

Central Bredstrup

Distribution/varmetal august 2018.

By | nyheder | No Comments

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i august 2018: 4.676 MWh.

Den samlede distribution for 2018 til og med august er 106.552 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2017 var 107.398 MWh.

August måneds graddage var 11,9.
Graddagene for august i et normalår er 18,0.

sku op for varmen

Tænd langsomt og skån miljøet

By | nyheder | No Comments

Tænd langsomt og skån miljøet

Vi er godt på vej ind i efteråret, hvor der kan blive behov for at tænde eller skrue op for fjernvarmen. Ved at tænde langsomt op, kan en gennemsnitsfamilie spare klimaet for op til et halvt kilo CO2.

Det er vigtigt, at du ikke lægger ud med at skrue termostaten op på fuld styrke. I begyndelsen er det nemlig slet ikke nødvendigt at sende helt varmt vand ind i dine radiatorer.

Ekstra spareråd

  1. Alle radiatorer i samme rum bør indstilles ens og åbnes på samme tid.
  2. Opvarm alle rum i boligen.
  3. Stil temperaturen på 19-22 grader.
  4. Sluk radiatorerne, når du lufter ud.

Du kan få flere gode spareråd ved at læse De 10 hotte råd

Energispareindsatsen

Du kan også læse om energispareindsatsen, der blev vedtaget d. 16. december 2016. Her har vi ved Grenaa Varmeværk valgt at give tilskud til flere tiltag, der fører til energibesparelser hos dig. Læs mere her