Distribution/ Varmetal januar 2017.

  • 0
  • februar 7, 2017
Central Bredstrup

Distribution/ Varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i januar 2017:  24.277 MWh.

Den samlet distribution for 2017 til og med januar er 24.277 MWh.
Den samlet distribution for samme periode i 2016 var 25.539 MWh.

Januar måneds graddage var 480,5.
Graddagene for januar i et normalår er 519,0.