Distribution/ Varmetal december.

  • 0
  • januar 10, 2017
Central Bredstrup

Distribution/ Varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i december 2016:  20.748 MWh.

Den samlet distribution for 2016 til og med december er 167.867 MWh.
Den samlet distribution for samme periode i 2015 var 160,614 MWh.

December måneds graddage var 371,0.
Graddagene for december i et normalår er 461,0.

Graddage for 2016 er 2.715,1 mod et normal gradsdages år på 3.112,0.