Distribution/varmetal februar 2017.

  • 0
  • marts 9, 2017
Central Bredstrup

Distribution/ Varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i februar 2017:  21.635 MWh.

Den samlet distribution for 2017 til og med februar er 45,912 MWh.
Den samlet distribution for samme periode i 2016 var 46,798 MWh.

Februar måneds graddage var 406,6.
Graddagene for februar i et normalår er 486,0.