Distribution/ Varmetal.

  • 0
  • december 6, 2016
Central Bredstrup

Distribution/ Varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i november 2016:  19.722 MWh.

Den samlet distribution for 2016 til og med november er 147.118 MWh.
Den samlet distribution for samme periode i 2015 var 141.555 MWh.

November måneds graddage var 358,6.
Graddagene for november i et normalår er 341,0.