Distribution/varmetal maj 2017.

  • 0
  • juni 7, 2017
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i maj 2017:  9.435 MWh.

Den samlet distribution for 2017 til og med maj er 89.568 MWh.
Den samlet distribution for samme periode i 2016 var 90.964 MWh.

Maj måneds graddage var 126,1.
Graddagene for maj i et normalår er 154,0.