Distribution/varmetal april 2018.

  • 0
  • maj 8, 2018
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i april 2018: 13.153 MWh.

Den samlede distribution for 2018 til og med april er 85.488 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2017 var 80.133 MWh.

April måneds graddage var 222,4.
Graddagene for april i et normalår er 311,0.