Distribution/varmetal april 2019

  • 0
  • maj 15, 2019
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i april 2019: 12.646 MWh.

Den samlede distribution for 2019 til og med april er 73.894 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 85.488 MWh.

April måneds graddage var 232,5.
Graddagene for april i et normalår er 311,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2019 er 1.372,9.
Akkumuleret graddage for et normalår er 1.760,0.