Distribution/varmetal april 2022

  • 0
  • maj 5, 2022
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i april 2022: 15.153 MWh.

Den samlede distribution for 2022 til og med april er 78.599 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2021 var 83.081 MWh.

April måneds graddage var 281,3
Graddagene for marts et normalår er 311,0

De samlede akkumulerede graddage for 2022 er 1.422,2

Akkumulerede graddage for et normalår er 1.760,0