Distribution/varmetal april 2021

  • 0
  • maj 6, 2021
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i april 2021: 15.248 MWh.

Den samlede distribution for 2021 til og med april er 83.081 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2020 var 71.335 MWh.

April måneds graddage var 306,30
Graddagene for april i et normalår er 311,0

De samlet akkumuleret graddage for 2021 er 1.631,70

Akkumuleret graddage for et normalår er 1.760,0