Distribution/varmetal april 2020

  • 0
  • maj 19, 2020
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i april 2020: 12.706 MWh.

Den samlede distribution for 2020 til og med april er 71.335 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2019 var 73.894 MWh.

April måneds graddage var 243,5.
Graddagene for april i et normalår er 311,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2020 er 1.306,7.
Akkumuleret graddage for et normalår er 1.760,0.