Distribution/varmetal August 2021

  • 0
  • september 6, 2021
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i august 2021: 5.575 MWh.

Den samlede distribution for 2021 til og med august er 109.956 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2020 var 97.400 MWh.

August måneds graddage var 20,9
Graddagene for august et normalår er 18,0

De samlede akkumulerede graddage for 2021 er 1.834,8

Akkumulerede graddage for et normalår er 2.012,0