Distribution/varmetal december 2017.

  • 0
  • januar 10, 2018
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i december 2017: 22.713 MWh.

Den samlede distribution for 2017 til og med december er 167.637 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2016 var 167.867 MWh.

December måneds graddage var 393,9.
Graddagene for december i et normalår er 461,0.