Distribution/varmetal december 2018.

  • 0
  • januar 15, 2019
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i december 2018: 21.222 MWh.

Den samlede distribution for 2018 til og med december er 164.375 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2017 var 167.637 MWh.

December måneds graddage var 383,6.
Graddagene for december i et normalår er 461,0.

De samlet graddage for 2018 er 2.653,8

Graddage for et normalår er 3.112,0