Distribution/varmetal december 2019

  • 0
  • januar 10, 2020
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i december 2019: 21.016 MWh.

Den samlede distribution for 2019 til og med december er 158.281 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 164.376 MWh.

December måneds graddage var 367,2.
Graddagene for december i et normalår er 461,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2019 er 2.543,9.
Akkumuleret graddage for et normalår er 3.112,0.