Distribution/varmetal december 2020

  • 0
  • januar 14, 2021
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i december 2020: 20.828 MWh.

Den samlede distribution for 2020 til og med december er 153.077 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2019 var 158.281 MWh.

December måneds graddage var 378,0.
Graddagene for december i et normalår er 461,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2020 er 2.433,1
Akkumuleret graddage for et normalår er 3.112,0