Distribution/varmetal marts 2017.

  • 0
  • april 6, 2017
Central Bredstrup

Distribution/ Varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i marts 2017:  19.516 MWh.

Den samlet distribution for 2017 til og med marts er 65.428 MWh.
Den samlet distribution for samme periode i 2016 var 66.935 MWh.

Marts måneds graddage var 357,0.
Graddagene for marts i et normalår er 444,0.