Distribution/varmetal februar 2018.

  • 0
  • marts 7, 2018
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i februar 2018: 23.965 MWh.

Den samlede distribution for 2018 til og med februar er 46.881 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2017 var 45.912 MWh.

Februar måneds graddage var 482,5.
Graddagene for februar i et normalår er 486,0.