Distribution/varmetal februar 2019

  • 0
  • marts 19, 2019
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i februar 2019: 19.322 MWh.

Den samlede distribution for 2019 til og med februar er 43.791 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 46.881 MWh.

Februar måneds graddage var 337,9.
Graddagene for februar i et normalår er 486,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2019 er 798,0.
Akkumuleret graddage for et normalår er 1.005,0.