Distribution/varmetal februar 2020

  • 0
  • marts 12, 2020
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i februar 2020: 19.480 MWh.

Den samlede distribution for 2020 til og med februar er 39.801 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2019 var 43.013 MWh.

Februar måneds graddage var 346,8.
Graddagene for februar i et normalår er 486,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2020 er 701,0.
Akkumuleret graddage for et normalår er 1.005,0.