Distribution/varmetal januar 2018.

  • 0
  • februar 9, 2018
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i januar 2018: 22.916 MWh.

Den samlede distribution for 2018 til og med januar er 22.916 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2017 var 24.277 MWh.

Januar måneds graddage var 428,5.
Graddagene for januar i et normalår er 519,0.