Distribution/varmetal januar 2019

  • 0
  • februar 21, 2019
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i januar 2019: 24.469 MWh.

Den samlede distribution for 2019 til og med  er 24.469 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 22.916 MWh.

Januar måneds graddage var 460,1.
Graddagene for januar i et normalår er 519,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2019 er 460,1.

Akkumuleret graddage for et normalår er 519,0.