Distribution/varmetal januar 2021

  • 0
  • februar 10, 2021
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i januar 2021: 24.805 MWh.

Den samlede distribution for 2021 til og med januar er 24.805 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2020 var 20.324 MWh.

Januar måneds graddage var 489,2
Graddagene for december i et normalår er 519,0

De samlet akkumuleret graddage for 2021 er 489,2
Akkumuleret graddage for et normalår er 519,0