Distribution/varmetal januar 2020

  • 0
  • februar 18, 2020
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i januar 2020: 20.324 MWh.

Den samlede distribution for 2020 til og med januar er 20.324 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2019 var 24.440 MWh.

Januar måneds graddage var 354,2.
Graddagene for december i et normalår er 519,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2020 er 354,2.
Akkumuleret graddage for et normalår er 519,0.