Distribution/varmetal juli 2017.

  • 0
  • august 3, 2017
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i juli 2017:  5.821 MWh.

Den samlet distribution for 2017 til og med juli er 101.830 MWh.
Den samlet distribution for samme periode i 2016 var 102.217 MWh.

Juli måneds graddage var 18,7.
Graddagene for juli i et normalår er 22,0.