Distribution/varmetal juli 2018.

  • 0
  • august 9, 2018
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i juli 2018: 4.223 MWh.

Den samlede distribution for 2018 til og med juli er 101.875 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2017 var 101.830 MWh.

Juli måneds graddage var 0,0.
Graddagene for juli i et normalår er 22,0.