Distribution/varmetal juli 2019

  • 0
  • august 13, 2019
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i juli 2019: 4.987 MWh.

Den samlede distribution for 2019 til og med juli er 94.298 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 101.875 MWh.

Juli måneds graddage var 17,2.
Graddagene for juli i et normalår er 22,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2019 er 1.572,9.
Akkumuleret graddage for et normalår er 1.994,0.