Distribution/varmetal juli 2020

  • 0
  • august 11, 2020
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i juli 2020: 5.819 MWh.

Den samlede distribution for 2020 til og med juli er 92.519 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2019 var 94.298 MWh.

Juli måneds graddage var 36,5.
Graddagene for juli i et normalår er 22,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2020 er 1.536,2
Akkumuleret graddage for et normalår er 1.994,0.