Distribution/varmetal juli 2021

  • 0
  • august 19, 2021
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i juli 2021: 4.559 MWh.

Den samlede distribution for 2021 til og med juli er 104.382 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2020 var 92.519 MWh.

Juli måneds graddage var 0,0
Graddagene for juli et normalår er 22,0

De samlede akkumulerede graddage for 2021 er 1.813,9

Akkumulerede graddage for et normalår er 1.994,0