Distribution/varmetal juni 2018.

  • 0
  • juli 5, 2018
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i juni 2018: 5.073 MWh.

Den samlede distribution for 2018 til og med juni er 97.652 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2017 var 96.009 MWh.

Juni måneds graddage var 6,5.
Graddagene for juni i et normalår er 58,0.