Distribution/varmetal juni 2019

  • 0
  • juli 5, 2019
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i juni 2019: 5.413 MWh.

Den samlede distribution for 2019 til og med juni er 89.311 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 96.009 MWh.

Juni måneds graddage var 9,2.
Graddagene for juni i et normalår er 58,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2019 er 1.555,2.
Akkumuleret graddage for et normalår er 1.972,0.