Distribution/varmetal juni 2020

  • 0
  • juli 3, 2020
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i juni 2020: 5.300 MWh.

Den samlede distribution for 2020 til og med juni er 86.700 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2019 var 89.311 MWh.

Juni måneds graddage var 21,4.
Graddagene for juni i et normalår er 58,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2020 er 1.499,7.
Akkumuleret graddage for et normalår er 1.972,0.