Distribution/varmetal juni 2021

  • 0
  • juli 2, 2021
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i juni 2021: 5.387 MWh.

Den samlede distribution for 2021 til og med juni er 99.823 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2020 var 86.700 MWh.

Juni måneds graddage var 8,2
Graddagene for juni i et normalår er 58,0

De samlede akkumulerede graddage for 2021 er 1.813,9

Akkumulerede graddage for et normalår er 1.972,0