Distribution/varmetal juni 2017.

  • 0
  • juli 6, 2017
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i juni 2017:  6.441 MWh.

Den samlet distribution for 2017 til og med juni er 96.009 MWh.
Den samlet distribution for samme periode i 2016 var 96.559 MWh.

Juni måneds graddage var 28,3.
Graddagene for juni i et normalår er 58,0.