Distribution/varmetal maj 2018.

  • 0
  • juni 6, 2018
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i maj 2018: 7.091 MWh.

Den samlede distribution for 2018 til og med maj er 92.579 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2017 var 90.964 MWh.

Maj måneds graddage var 48,7.
Graddagene for maj i et normalår er 154,0.