Distribution/varmetal maj 2019

  • 0
  • juni 20, 2019
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i maj 2019: 10.004 MWh.

Den samlede distribution for 2019 til og med maj er 83.898 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 92.579 MWh.

Maj måneds graddage var 173,1.
Graddagene for maj i et normalår er 154,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2019 er 1.546,0.
Akkumuleret graddage for et normalår er 1.914,0.