Distribution/varmetal maj 2020

  • 0
  • juni 25, 2020
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i maj 2020: 10.065 MWh.

Den samlede distribution for 2020 til og med maj er 81.400 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2019 var 83.898 MWh.

Maj måneds graddage var 171,4.
Graddagene for maj i et normalår er 154,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2020 er 1.478,1.
Akkumuleret graddage for et normalår er 1.914,0.