Distribution/varmetal maj 2021

  • 0
  • juni 8, 2021
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i maj 2021: 11.355 MWh.

Den samlede distribution for 2021 til og med maj er 94.435 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2020 var 81.400 MWh.

Maj måneds graddage var 174,0
Graddagene for maj i et normalår er 154,0

De samlede akkumulerede graddage for 2021 er 1.805,7

Akkumulerede graddage for et normalår er 1.914,0