Distribution/varmetal april 2017.

  • 0
  • maj 3, 2017
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i april 2017:  14.705 MWh.

Den samlet distribution for 2017 til og med april er 80.133 MWh.
Den samlet distribution for samme periode i 2016 var 82.622 MWh.

April måneds graddage var 290,7.
Graddagene for april i et normalår er 311,0.